domov2021-05-25T12:49:10+00:00

Spoštovani uporabniki storitev Zavoda RS za varstvo narave,

obveščamo vas, da skladno z Vladnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa,
od 15. oktobra 2020 na Zavod RS za varstvo narave lahko pošiljate vloge po elektronski pošti.
V času uradnih ur smo dosegljivi po elektronski pošti ali na službenih telefonih.
Strank v poslovnih prostorih do preklica ne sprejemamo.
Obveščamo vas tudi, da je 20. januarja 2021 Zavod RS za varstvo narave prešel na uporabo novega državnega koordinatnega sistema D96.
Prostorski podatki v vlogah naj bodo zato navedeni v tem koordinatnem sistemu.
Hvala za razumevanje.

 

Informacije za uporabnike

Novice in dogodki

Natura Mura – rezultati na terenu

13.12.2021|

VABILO NA TERENSKO NOVINARSKO KONFERENCO projekta Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura, 21. decembra letos ob 9.00 uri pri mrtvici Zaton v Petanjcih. Konferenca se bo zaključila na Otoku ljubezni v Ižakovcih. Predstavili [...]

Bober in topol velikan

29.11.2021|

Pri spremljanju stanja naravnih vrednot ob reki Muri so sodelavci Zavoda RS za varstvo narave ugotovili, da je deblo enega največjih črnih topolov (Populus nigra) ob reki v prejšnji zimi poglodal bober ter s tem [...]

Kaj varujemo

NARAVNE
VREDNOTE

ZAVAROVANA
OBMOČJA

OBMOČJA
NATURA 2000

EKOLOŠKO
POMEMBNA OBMOČJA

VRSTE IN HABITATNI TIPI

Razpisi

Prosta delovna mesta

24.01.2022|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje več prostih delovnih mest na Osrednji enoti v Ljubljani in na Območni enoti Celje, in sicer: ANALITIK VII/2 (I) za določen čas enega leta s polnim delovnim časom na [...]

Prosti delovni mesti

17.01.2022|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosti delovni mesti na Osrednji enoti v Ljubljani, in sicer: NARAVOVARTSVENI SVETOVALEC za določen čas do 31.12.2022 s polnim delovnim časom na Osrednji enoti v Ljubljani: razpisna dokumentacija, obrazec [...]

Prosti delovni mesti – Razpis potekel

22.12.2021|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosti delovni mesti na Območni enoti Maribor, in sicer: NARAVOVARTSVENI SVETOVALEC za določen čas enega leta na projektu IP LIFE s polnim delovnim časom na Območni enoti Maribor: razpisna dokumentacija, [...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot  trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom  LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

potekajoči projekti
  _
zaključeni projekti