domov2023-09-20T08:11:53+00:00

Novice in dogodki

Mednarodni dan geopestrosti

19.09.2023|

Mednarodni dan geopestrosti je posvečen ozaveščanju družbe o pomenu pestrosti geoloških, geomorfoloških in hidroloških oblik in procesov, s tem pa tudi ohranjanju geološke, geomorfološke in hidrološke naravne dediščine. Geopestrost (geodiverziteta) je pestrost nežive (abiotske) narave [Preberi več ...]

Kaj varujemo

Razpisi

Prosto delovno mesto

11.09.2023|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC  za določen čas do 1.6.2024 na projektu Green TourS s polnim delovnim časom v Območni enoti Maribor: razpisna dokumentacija, obrazec za zaposlitev. ROK za [Preberi več ...]

Prosto delovno mesto

25.08.2023|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC  - vodja projekta za določen čas do konca trajanja projekta LIFE OrnamentalIS (do 30.9.2029) s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom na [Preberi več ...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

Go to Top