domov2021-02-03T09:00:35+00:00

Spoštovani uporabniki storitev Zavoda RS za varstvo narave,

obveščamo vas, da skladno z Vladnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa,
od 15. oktobra 2020 na Zavod RS za varstvo narave lahko pošiljate vloge po elektronski pošti.
V času uradnih ur smo dosegljivi po elektronski pošti ali na službenih telefonih.
Strank v poslovnih prostorih do preklica ne sprejemamo.
Obveščamo vas tudi, da je 20. januarja 2021 Zavod RS za varstvo narave prešel na uporabo novega državnega koordinatnega sistema D96.
Prostorski podatki v vlogah naj bodo zato navedeni v tem koordinatnem sistemu.
Hvala za razumevanje.

 

Informacije za uporabnike

Novice in dogodki

Dan Zemlje v Biosfernem območju Mura (BOM)

20.04.2021|

V aprilu že enainpetdeseto  leto zapored obeležujemo dan Zemlje. Posebej ranljivi deli planeta so reke z ohranjeno rečno dinamiko in spremljajoči poplavni gozdovi z mokrišči. V Sloveniji so eni naših najobsežnejših in najbolje ohranjenih poplavnih [...]

Čiščenje brezna Rupa pod Pergovnikom

20.04.2021|

Pod finančnim pokroviteljstvom Zavoda RS za varstvo narave in Občine Šoštanj, smo skupaj z jamarji Šaleškega jamarskega kluba »Podlasica« Topolšica očistili brezno Rupa pod Pergovnikom. Odpadki so jamarjem oteževali raziskovanje kraškega podzemlja, hkrati pa je [...]

Kam pa kam bober? Danes je tvoj dan!

07.04.2021|

foto: Miha Krofel, Bober Razširjenost in številčnost bobrov se povečuje. V aprilu, natančneje 7. aprila, obeležujemo dan bobrov, ki je povezan z gospo Dorothy Richards, ki je svoje življenje posvetila proučevanju bobrov. Neprofitna organizacija BWW [...]

Kaj varujemo

NARAVNE
VREDNOTE

ZAVAROVANA
OBMOČJA

OBMOČJA
NATURA 2000

EKOLOŠKO
POMEMBNA OBMOČJA

VRSTE IN HABITATNI TIPI

Razpisi

Prosto delovno mesto

06.04.2021|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto INFORMATIK VII/1 za določen čas za eno leto s polnim delovnim časom  na Osrednji enoti v Ljubljani: razpisna dokumentacija, obrazec za zaposlitev. ROK za prijavo je [...]

Prosta delovna mesta – Razpis potekel

23.02.2021|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje več prostih delovnih mest na Osrednji enoti v Ljubljani, in sicer: Analitik VII/2 (I) za določen čas s polnim delovnim časom: razpisna dokumentacija, obrazec za zaposlitev. ROK za prijavo [...]

Prosto delovno mesto – Razpis potekel

26.01.2021|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC za določen čas do konca trajanja projekta LIFE NARCIS s polnim delovnim časom in s šestmesečnim poskusnim delom na Osrednji enoti v Ljubljani: razpisna [...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot  trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom  LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

potekajoči projekti
  _
zaključeni projekti