domov2020-10-15T13:31:58+00:00

Spoštovani uporabniki storitev Zavoda RS za varstvo narave,

obveščamo vas, da skladno z Vladnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa,
od 15. oktobra 2020 na Zavod RS za varstvo narave lahko pošiljate vloge po elektronski pošti.
V času uradnih ur smo dosegljivi po elektronski pošti ali na službenih telefonih.
Strank v poslovnih prostorih do preklica ne sprejemamo.
Hvala za razumevanje. 

Informacije za uporabnike

Novice in dogodki

24 ur z reko Muro v novi podobi

12.11.2020|

Izobraževalni in doživljajski dogodek 24 ur z reko Muro, ki se je zadnjih pet let odvijal v Veržeju, smo letos prilagodili danim razmeram in ga izvedli v drugačni obliki. Aktivnosti, ki so se odvijale v [...]

Natura 2000

05.11.2020|

Zavod RS za varstvo narave je partner projekta LIFE -IP NATURA. V okviru projekta je bil pripravljen prvi, v seriji predstavitvenih video vsebin o Naturi 2000. Video zgodba o Naturi 2000 skozi ključna sporočila predstavlja [...]

Stanje narave v EU

20.10.2020|

Pred nekaj dnevi sta Evropska okoljska agencija in Evropska komisija izdali poročilo z naslovom Stanje narave v EU (State of the Nature in EU). V poročilu so zbrane informacije o stanju območij Natura 2000 – [...]

Kaj varujemo

NARAVNE
VREDNOTE

ZAVAROVANA
OBMOČJA

OBMOČJA
NATURA 2000

EKOLOŠKO
POMEMBNA OBMOČJA

VRSTE IN HABITATNI TIPI

Razpisi

Prosta delovna mesta

05.10.2020|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosta delovna mesta na Osrednji enoti v Ljubljani, in sicer: Analitik VII/2 (I) za določen čas enega leta s polnim delovnim časom z možnostjo podaljšanja zaposlitve: razpisna dokumentacija, obrazec [...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot  trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom  LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

potekajoči projekti
  _
zaključeni projekti