domov2022-06-15T08:50:45+00:00

Informacije za uporabnike

Novice in dogodki

Tujerodna invazivka: Pavlovnija

21.09.2022|

Vir slike Pavlovnijaje izvorno doma na Kitajskem, k nam smo jo vnesli kot hitro rastočo in odporno okrasno rastlino. Kmalu se je njena prilagodljivost izkazala za problematično - rastlina se je začela neobvladljivo širiti, njeno [...]

Spoznajmo skrivnostne nočne letalce v Selcah

21.09.2022|

Mednarodna noč netopirjev je dogodek pod pokroviteljstvom organizacije EUROBATS, ki ga ob koncu avgusta in v septembru organizirajo različne naravovarstvene organizacije v več kot 30 državah po svetu. Namen netopirsko obarvanih dogodkov je širšo javnost [...]

Prikaz izvedbe ukrepov v projektu zaDravo

15.09.2022|

Projekt zaDravo izvaja ukrepe za izboljšanje stanja Dravskega rečnega in obrečnega ekosistema in kakovost ekosistemskih storitev, ki jih to območje zagotavlja prebivalcem in obiskovalcem. Trenutno v projektu potekajo številne aktivnosti, med katerimi partner v [...]

Veliki pajesen – tujerodna invazivka

26.08.2022|

Veliki pajesen je lahko prepoznati. Ima značilen vonj po »smokiju«. Listi so pernati, več decimetrov dolgi, pri dnu imajo žlezne zobce. Mladi listi so na konceh pogosto rdečkasti. Ločimo ženske in moške rastline. Na ženskih [...]

Kaj varujemo

NARAVNE
VREDNOTE

ZAVAROVANA
OBMOČJA

OBMOČJA
NATURA 2000

EKOLOŠKO
POMEMBNA OBMOČJA

VRSTE IN HABITATNI TIPI

Razpisi

Prosto delovno mesto

27.07.2022|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto NARAVOVARSTVENI SODELAVEC IV za določen čas do konca trajanje projekta LIFE NarcIS (do 31.12.2024) s polnim delovnim časom na Osrednji enoti v Ljubljani: razpisna dokumentacija, obrazec [...]

Prosto delovno mesto – Razpis potekel

11.07.2022|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto na Osrednji enoti v Ljubljani, in sicer: INFORMATIK VII/1  za določen čas do konca trajanja projekta LIFE NARCIS s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom: [...]

Prosto delovno mesto – Razpis potekel

07.07.2022|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto na Območni enoti Ljubljana, in sicer: NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC  za določen čas enega leta s polnim delovnim časom: razpisna dokumentacija, obrazec za zaposlitev. ROK za prijavo je [...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot  trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom  LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

potekajoči projekti
  _
zaključeni projekti