domov2021-05-25T12:49:10+00:00

Spoštovani uporabniki storitev Zavoda RS za varstvo narave,

obveščamo vas, da skladno z Vladnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa,
od 15. oktobra 2020 na Zavod RS za varstvo narave lahko pošiljate vloge po elektronski pošti.
V času uradnih ur smo dosegljivi po elektronski pošti ali na službenih telefonih.
Strank v poslovnih prostorih do preklica ne sprejemamo.
Obveščamo vas tudi, da je 20. januarja 2021 Zavod RS za varstvo narave prešel na uporabo novega državnega koordinatnega sistema D96.
Prostorski podatki v vlogah naj bodo zato navedeni v tem koordinatnem sistemu.
Hvala za razumevanje.

 

Informacije za uporabnike

Novice in dogodki

Bober in topol velikan

29.11.2021|

Pri spremljanju stanja naravnih vrednot ob reki Muri so sodelavci Zavoda RS za varstvo narave ugotovili, da je deblo enega največjih črnih topolov (Populus nigra) ob reki v prejšnji zimi poglodal bober ter s tem [...]

Projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA je v polnem teku

12.11.2021|

Sodelavci projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA, v katerem je Zavod RS za varstvo narave projektni partner, so na uvodnem dogodku predstavili dosedanje delo in načrtovane projektne aktivnosti. Projekt je v polnem teku, predstavitev medijem in deležnikom pa je [...]

Odstranjevanje invazivne pozne čremse

12.11.2021|

V prvih novembrskih dneh smo sodelavci Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za gozdove, potem ko smo opravili terenski ogled in ocenili stanje, na območju gozda Portoval v Novem mestu, odstranjevali večja in manjša [...]

Kaj varujemo

NARAVNE
VREDNOTE

ZAVAROVANA
OBMOČJA

OBMOČJA
NATURA 2000

EKOLOŠKO
POMEMBNA OBMOČJA

VRSTE IN HABITATNI TIPI

Razpisi

Natečaj izvirnih poslovnih idej

28.11.2021|

Vabimo vas k udeležbi na NATEČAJ izvirnih poslovnih idej, ki imajo pozitiven vpliv na naravo in zeleno infrastrukturo, v organizaciji EUSALP Action Group 7 (EU STRATEGY FOR THE ALPINE REGION; delavna skupina 7 za zeleno [...]

Prosto delovno mesto

24.11.2021|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto na Osrednji enoti v Ljubljani, in sicer: STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za določen čas do 31.12.2023 s polnim delovnim časom: razpisna dokumentacija, obrazec za zaposlitev. ROK za [...]

Prosta delovna mesta

16.11.2021|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje več prostih delovnih mest na Osrednji enoti v Ljubljani in na Območni enoti Maribor, in sicer: NARAVOVARTSVENI SVETOVALEC za določen čas do 30.6.2022 s polnim delovnim časom na Osrednji [...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot  trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom  LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

potekajoči projekti
  _
zaključeni projekti