domov2023-09-20T08:11:53+00:00

Novice in dogodki

Konferenca za Sredozemlje – COP 23

30.11.2023|

Med 5. in 8. decembrom 2023 bo Slovenija pod okriljem Združenih narodov v Portorožu gostila 23. zasedanje pogodbenic: COP 23 – Konferenca za Sredozemlje in s tem prevzela dveletno predsedovanje za obdobje 2024–2025 (Barcelonska konvencija). [Preberi več ...]

Vandalizem na Pohorju

28.11.2023|

Na območju med  Kopami in Črnim vrhom, natančneje Sedlom in Otišami, je bila v okviru projekta Pohorka, v katerem je bil eden od partnerjev tudi Zavod RS za varstvo narave, v lanskem letu postavljena lesena [Preberi več ...]

Kaj varujemo

Razpisi

Prosti delovni mesti

30.11.2023|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosti delovni mesti v Območni enoti Novo mesto: NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC za določen čas do 30.9.2029 na projektu LIFE OrnamentalIAS s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom: razpisna dokumentacija, [Preberi več ...]

Prosto delovno mesto

29.11.2023|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC za določen čas na projektu Green-Tour s polnim delovnim časom v Območni enoti Maribor: razpisna dokumentacija, obrazec za zaposlitev. ROK za prijavo je do [Preberi več ...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

Go to Top