domov2024-01-31T08:51:07+00:00

Novice in dogodki

Ustanovljen je Regijski park Pohorje

13.05.2024|

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je sodeloval pri aktivnostih za ustanovitev regijskega parka in pripravil strokovne podlage za zavarovanje. Z njegovo ustanovitvijo pa prevzemamo naloge upravljavca tega zavarovanega območja. Ustanovitelji Regijskega parka Pohorje je Vlada [Preberi več ...]

Gozdarji za Naturo 2000

27.03.2024|

Na Zavodu RS za varstvo narave smo močno vpeti v upravljanje območij Natura 2000. Ker v Sloveniji približno 70 odstotkov območij Natura 2000 prekrivajo gozdovi, so gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot lahko tudi načrti upravljanja za [Preberi več ...]

Svetovni dan voda-22.marec

22.03.2024|

Zavod RS za varstvo narave se pridružuje ozaveščanju o pomenu sladkih voda ob Svetovnem dnevu voda. Letošnja tema »Voda za mir« nas ozavešča o vodi, ki je lahko sredstvo za doseganje miru. Zaradi vode se [Preberi več ...]

Med prvimi – navadni mali zvonček

18.03.2024|

Sporoči na sporocivrsto.si V poznem zimskem času so med prvimi znanilkami pomladi navadni mali zvonček pa tudi veliki zvonček, črni teloh, trobentica in  spomladanska torilnica. Navadni mali zvonček spada v družino narcisovk. Gre za pogosto [Preberi več ...]

Kaj varujemo

Razpisi

Prosto delovno mesto

08.05.2024|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto v Območni enoti Maribor: NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC za določen čas do 31.10.2026 na projektu deProfundis in EIP - travišča s polnim delovnim časom: razpisna dokumentacija, obrazec za [Preberi več ...]

Prosti delovni mesti

11.04.2024|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosti delovni mesti na Osrednji enoti v Ljubljani: NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC za določen čas do 31.12.2024 s polnim delovnim časom: razpisna dokumentacija, obrazec za zaposlitev. ROK za prijavo je do [Preberi več ...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

Go to Top