domov2021-05-25T12:49:10+00:00

Spoštovani uporabniki storitev Zavoda RS za varstvo narave,

obveščamo vas, da skladno z Vladnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa,
od 15. oktobra 2020 na Zavod RS za varstvo narave lahko pošiljate vloge po elektronski pošti.
V času uradnih ur smo dosegljivi po elektronski pošti ali na službenih telefonih.
Strank v poslovnih prostorih do preklica ne sprejemamo.
Obveščamo vas tudi, da je 20. januarja 2021 Zavod RS za varstvo narave prešel na uporabo novega državnega koordinatnega sistema D96.
Prostorski podatki v vlogah naj bodo zato navedeni v tem koordinatnem sistemu.
Hvala za razumevanje.

 

Informacije za uporabnike

Novice in dogodki

Na potep z risinjo Malo po Kočevskih gozdovih

05.10.2021|

V Kočevju smo v sodelovanju partnerjev projekta LIFE Lynx z lokalnimi organizacijami odprli tematsko učno pot - Risovo pot, ki obiskovalcem ponuja pristno doživljanje lokalnega naravnega okolja. Pri oblikovanju vsebine in didaktičnih igral sta strnila moči [...]

25. september – Dan Sredozemske obale

24.09.2021|

Sredozemska in s tem tudi slovenska obala, obeležuje svoj praznik spodbude enotnega trajnostnega upravljanja obalnih območij 25. septembra. Prizadevamo si za okoljsko ozaveščenost lokalnih prebivalcev, nevladnih organizacij, vseh strokovnjakov, lokalne, državne in širše politike ter [...]

Proteus Pohorje

22.09.2021|

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, je pripravila štirikratno številko revije Proteus. Tematska številka je namenjena vsem bralcem, saj je Pohorje opisano na poljuden način.  V reviji je štirideset strokovnjakov v štiriindvajestih prispevkih [...]

Kaj varujemo

NARAVNE
VREDNOTE

ZAVAROVANA
OBMOČJA

OBMOČJA
NATURA 2000

EKOLOŠKO
POMEMBNA OBMOČJA

VRSTE IN HABITATNI TIPI

Razpisi

Prosti delovni mesti na Območni enoti Maribor

04.10.2021|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosti delovni mesti  na Območni enoti Maribor, in sicer: STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za določen čas do 31.12.2022 na projektu lifelineMDD s polnim delovnim časom na Območni enoti Maribor: razpisna [...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot  trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom  LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

potekajoči projekti
  _
zaključeni projekti