domov2020-03-17T11:18:11+00:00

Delovanje ZRSVN je do preklica omejeno z ukrepi preprečevanja širjenja okužbe z novim korona virusom. Prosimo, da nas kontaktirate izključno po telefonu ali po e-pošti.

O zavodu

Zavod RS za varstvo narave, na kratko ZRSVN, je državna strokovna  institucija. Ustanovljen je bil  leta 1999 z razglasitvijo Zakona o ohranjanju narave, formalno je začel delovati januarja 2002. Skladno s pooblastili skrbimo za ohranjanje slovenske narave ter posebno pozornost namenjamo naravovarstveno najvrednejšim območjem  in najbolj ranljivim živalskim in rastlinskim vrstam. 

Preberi več …

Informacije za uporabnike

Novice in dogodki

Dan za Savinjo 2020

01.06.2020|

V sklopu obeleževanja majskih okoljskih dni je Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje tudi letos sodelovala na Dnevu za Savinjo. Letos smo 29. maja, pri OŠ Rečica v Rečici ob Savinji, v organizaciji [...]

Projekt prinesel dragocene informacije kmetom

24.05.2020|

Projekt LIFE: Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Sloveniji, ki naslavlja suha travišča in jim ponovno vrača biotsko raznovrstnost, je prinesel pomembno novost: spletno stran za rezultatsko usmerjena KOPOP plačila za suha travišča. Projekt je [...]

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

21.05.2020|

Vsi majski okoljski dnevi so med seboj povezani in prepleteni. Njihov skupni imenovalec pa je biotska raznovrstnost. Letošnja tema mednarodnega dne biotske raznovrstnosti je »Rešitve najdemo v naravi«. Iz mednarodne organizacije pod okriljem Združenih narodov [...]

Narava in majski okoljski dnevi

20.05.2020|

V maju obeležujemo številne okoljske dni: 20. maj - Svetovni dan čebel, 21. maj – Evropski dan Nature 2000, 22. maj – Mednarodni dan biotske raznovrstnosti in 24. maj – Evropski dan parkov. Hkrati v [...]

Narava nas vse kliče na pomoč

14.05.2020|

Narava ne pozna nobenih meja in ni last naravovarstvenikov - ne poklicnih, ne ljubiteljskih. Ohranjanje narave je rezultat družbenega dogovora in tega mora celotna slovenska družba povzdigniti na višjo raven, ker nas narava vse kliče [...]

Kaj varujemo

NARAVNE
VREDNOTE

ZAVAROVANA
OBMOČJA

OBMOČJA
NATURA 2000

EKOLOŠKO
POMEMBNA OBMOČJA

VRSTE IN HABITATNI TIPI

Razpisi

Prosto delovno mesto na OE Maribor

02.04.2020|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto: delovno mesto Naravovarstveni svetovalec – na Območni enoti Maribor -Razpisna dokumentacija. Prijave na razpis potekajo do 12. aprila letos.

Prosta delovna mesta

31.01.2020|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje tri prosta delovna mesta:   delovno mesto Naravovarstvenega svetnika za koordiniranje projekta LIFE-IP NATURA.SI na Osrednji enoti v Ljubljani – Razpisna dokumentacija, delovno mesto Naravovarstvenega svetovalca za administrativno upravljanje [...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot  trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom  LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

potekajoči projekti
  _
zaključeni projekti