domov2021-02-03T09:00:35+00:00

Spoštovani uporabniki storitev Zavoda RS za varstvo narave,

obveščamo vas, da skladno z Vladnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa,
od 15. oktobra 2020 na Zavod RS za varstvo narave lahko pošiljate vloge po elektronski pošti.
V času uradnih ur smo dosegljivi po elektronski pošti ali na službenih telefonih.
Strank v poslovnih prostorih do preklica ne sprejemamo.
Obveščamo vas tudi, da je 20. januarja 2021 Zavod RS za varstvo narave prešel na uporabo novega državnega koordinatnega sistema D96.
Prostorski podatki v vlogah naj bodo zato navedeni v tem koordinatnem sistemu.
Hvala za razumevanje.

 

Informacije za uporabnike

Novice in dogodki

22.04.2021|

Zavod RS za varstvo narave organizira spletni dogodek, katerega osrednja tema je obravnava Priporočil za omejevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst (ITV) pri izvajanju gradbenih del in vzdrževanju zelenih površin ob infrastrukturnih objektih. V prilogi je [...]

Dan Zemlje v Biosfernem območju Mura (BOM)

20.04.2021|

V aprilu že enainpetdeseto  leto zapored obeležujemo dan Zemlje. Posebej ranljivi deli planeta so reke z ohranjeno rečno dinamiko in spremljajoči poplavni gozdovi z mokrišči. V Sloveniji so eni naših najobsežnejših in najbolje ohranjenih poplavnih [...]

Čiščenje brezna Rupa pod Pergovnikom

20.04.2021|

Pod finančnim pokroviteljstvom Zavoda RS za varstvo narave in Občine Šoštanj, smo skupaj z jamarji Šaleškega jamarskega kluba »Podlasica« Topolšica očistili brezno Rupa pod Pergovnikom. Odpadki so jamarjem oteževali raziskovanje kraškega podzemlja, hkrati pa je [...]

Kaj varujemo

NARAVNE
VREDNOTE

ZAVAROVANA
OBMOČJA

OBMOČJA
NATURA 2000

EKOLOŠKO
POMEMBNA OBMOČJA

VRSTE IN HABITATNI TIPI

Razpisi

Prosta delovna mesta

05.05.2021|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje več prostih delovnih mest na Osrednji enoti v Ljubljani in na Območni enoti Maribor, in sicer: STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za določen čas do 30.11.2021 na projektu IP LIFE s [...]

Prosto delovno mesto – Razpis potekel

06.04.2021|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto INFORMATIK VII/1 za določen čas za eno leto s polnim delovnim časom  na Osrednji enoti v Ljubljani: razpisna dokumentacija, obrazec za zaposlitev. ROK za prijavo je [...]

Prosta delovna mesta – Razpis potekel

23.02.2021|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje več prostih delovnih mest na Osrednji enoti v Ljubljani, in sicer: Analitik VII/2 (I) za določen čas s polnim delovnim časom: razpisna dokumentacija, obrazec za zaposlitev. ROK za prijavo [...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot  trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom  LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

potekajoči projekti
  _
zaključeni projekti