domov2023-05-26T07:11:52+00:00

Novice in dogodki

OČITIMO GORENJSKO INVAZIVK

26.05.2023|

v soboto, 10. junija 2023. Zavod RS za varstvo narave, Mestna občina Kranj, Občine Bled, Kranjska Gora, Jesenice, Jezersko, Vodice in Žiri, BC Naklo, OŠ Šenčur in Razvojna agencija Sora organiziramo delovno akcijo "Očistimo Gorenjsko [Preberi več ...]

Dan za Savinjo, letos že sedmič

24.05.2023|

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Zavoda RS za varstvo narave, tudi letos organizirala že sedmi dogodek "Dan za Savinjo". Ta priljubljen dogodek je namenjen učencem osnovnih šol savinjskih občin in njihovim učiteljem [Preberi več ...]

Kaj varujemo

Razpisi

Prosto delovno mesto

16.05.2023|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC  za nedoločen čas s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom na Osrednji enoti v Ljubljani: razpisna dokumentacija, obrazec za zaposlitev. ROK za [Preberi več ...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

Go to Top