About matejakocjan

This author has not yet filled in any details.
So far matejakocjan has created 66 blog entries.

Najstarejšemu drevesu v Ljubljani smo izboljšali rastne razmere

2021-01-08T14:04:11+00:0008.01.2021|

V Ljubljani na Borštnikovem trgu pred staro gostilno že od leta 1626 raste lipa. Vidimo jo lahko na Florjančičevem zemljevidu Ljubljane iz leta 1744, kar pomeni, da je bila pri svojih stotih letih že opazno drevo. O njej sta pisala Miran Satler in France Stele v svoji knjigi Stare slovenske lipe in ji dala ime ''Furmanska lipa''. Nekoč so ob njej furmani kupovali seno za svoje konje, nato so pod njo stali potniki za tramvaj, zadnja leta pa [...]

Odstranjevanje velikega pajesena

2021-01-07T15:04:30+00:0007.01.2021|

V zadnjih dneh preteklega leta smo na Zavodu RS za varstvo narave organizirali akcijo odstranjevanja velikega pajesena v Kranju, ob  Čirškem klancu. Celotna organizacija odstranitve je potekala od začetka novembra, ko smo pregledovali teren in iskali lokacije dreves velikega pajesena, do izvedbe v zadnjem tednu decembra, ko smo s pomočjo izvajalca odstranili enajst dreves in sestoj mlajših dreves. Veliki pajesen (Ailanthus altissima) je srednje veliko drevo in izvira iz vzhodne Azije. V Sloveniji je prisoten več kot 150 [...]

Video konferenca “Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR”

2021-01-06T10:30:58+00:0006.01.2021|

Zaključna konferenca projekta Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR (Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov) bo potekala v sredo, 13. januarja, ob 9h preko video povezave: https://global.gotomeeting.com/join/185236949. Na konferenci bomo predstavili vsebino projekta in sodelovanje projektnih partnerjev. Vljudno vabljeni. V enoletnem projektu smo partnerji preverjali možnost izvajanja ukrepa VTR z dvema datumoma košnje (dvostopenjsko izvajanje). Površine, na katerih je ptič kosec (Crex crex) v tekočem letu prisoten, se kosijo pozno (od 1.8. dalje) za zagotavljanje gnezditvene uspešnosti kosca. Travnike, na [...]

Trajnostna raba tujerodnih drevesnih vrst

2020-12-10T13:33:49+00:0010.12.2020|

V sklopu projekta ALPTREES smo 30. septembra izvedli Nacionalno delavnico z deležniki in predstavniki v Sloveniji. Cilj projekta je bolj učinkovito upravljanje in trajnostna raba tujerodnih drevesnih vrst(TDV) v alpskem prostoru z razvojem transnacionalne strategije za upravljanje s TDV. Delavnico smo organizirali v sodelovanju s partnerji v projektu: Razvojno agencijo Sora d.o.o., Gozdarskim inštitut Slovenije in Mestno Občino Maribor. Udeleženci delavnice pa so bili strokovnjaki in raziskovalci s področja gozdarstva, naravovarstva in hortikulture ter predstavniki občin, ki imajo [...]

Odstranjevanje navadne barvilnice pri Jablah v Mengšu

2020-11-20T12:21:08+00:0020.11.2020|

Lani so sodelavci Zavoda RS za varstvo narave s pomočjo študentov odstranjevali navadno barvilnico. Našemu delu v poletnem obdobju je sledilo jesensko preverjanje, kjer smo ugotovili, da so rastline spet množično vzkalile. Zato smo odstranjevanje ponovili. Navadna barvilnica (Phytolacca americana) je trajnica, ki je na pogled lepa in mogočna, celo posebna rastlina. Če jo ohranjamo do cvetenja in kasnejšega plodenja pomeni, da je odstranjevanje toliko bolj zahtevno. Okolico gradu Jable pri Mengšu, smo na Zavodu RS za varstvo [...]

Gorenjska regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah

2020-11-19T08:33:36+00:0019.11.2020|

Zavod RS za varstvo narave je izvajalec v projektu Alptrees. V sredo, 25. novembra ob 10. uri, bo potekala prva regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah po virtualni aplikaciji Zoom. Tema delavnice bo trajnostna raba in upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami (TDV) v urbanih, semi-urbanih in gozdnih ekosistemih alpskega prostora. V projektu je bila pripravljena tudi zgibanka,  ki naslavlja prilagoditvena prizadevanja za blaženje podnebnih sprememb v alpskem prostoru.    

24 ur z reko Muro v novi podobi

2020-11-12T13:04:50+00:0012.11.2020|

Izobraževalni in doživljajski dogodek 24 ur z reko Muro, ki se je zadnjih pet let odvijal v Veržeju, smo letos prilagodili danim razmeram in ga izvedli v drugačni obliki. Aktivnosti, ki so se odvijale v Veržeju, Krogu, Apačah in Tratah, so osnova za nastanek celoletnega izobraževalno doživljajskega festivala ob Muri – MURA FESTIVALA. Znanje in doživetja ob Muri tako širimo po celotnem Biosfernem območju ter izvajamo tako, da bodo v bodoče najmlajši, mladi in vsi zaiteresirani skozi celo [...]

Natura 2000

2020-11-05T15:57:10+00:0005.11.2020|

Zavod RS za varstvo narave je partner projekta LIFE -IP NATURA. V okviru projekta je bil pripravljen prvi, v seriji predstavitvenih video vsebin o Naturi 2000. Video zgodba o Naturi 2000 skozi ključna sporočila predstavlja raznolikost naravne in kulturne krajine na treh pilotnih območjih LIFE-IP NATURA .SI. Več o videu na spletni strani Natura 2000. 

Zaključek projekta o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih

2020-10-30T08:49:03+00:0023.10.2020|

Konec oktobra se zaključuje štiriletni projekt LIFE ARTEMIS, v katerem so usposabljali strokovnjake ter osveščali lastnike gozdov in zainteresirano javnost na področju ukrepanja proti invazivnim tujerodnim vrstam v gozdovih. Razvili so aplikacijo za sporočanje najdb tujerodnih vrst, izobraževali zaposlene s področja gozdarstva in varstva narave, izvedli več akcij odstranjevanja tujerodnih rastlin ter pripravili predlog sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na invazivne tujerodne vrste v gozdovih. Invazivne tujerodne vrste so vse večji problem v svetovnem merilu. Z mednarodno [...]