About matejakocjan

This author has not yet filled in any details.
So far matejakocjan has created 98 blog entries.

2021-09-22T14:08:29+00:0022.09.2021|

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, je pripravila štirikratno številko revije Proteus. Tematska številka je namenjena vsem bralcem, saj je Pohorje opisano na poljuden način.  V reviji je štirideset strokovnjakov v štiriindvajestih prispevkih predstavilo geografske značilnosti Pohorja, svetlobno onesnaženost, vodno bogastvo, gozdove, barja, travišča, ter posamezne vrste Pohorja. Proteus Pohorje je izšel v sodelovanju s Prirodoslovnim društvom Slovenije, ki izdaja revijo. Gre za najstarejšo naravoslovno revijo, ki izhaja že od leta 1933 in je namenjena poljudnemu [...]

5-državno biosferno območje Mure, Drave in Donave

2021-09-17T12:29:29+00:0017.09.2021|

Medtem, ko so skoraj vse naše oči in moči uprte v dogajanje povezane z virusom, se na drugih področjih dogajajo veliki premiki in uspehi. Posebej ponosni smo, da je to na področju ohranjanja narave in okolja, saj smo kot populacija, prav na tem področju v največji krizi. A so tisti, ki se jim »najslabše piše« – naše rastlinske in živalske vrste, tiho. Dolžnost stroke in politike pa je, da gremo tudi na tem področju v pravo smer. V [...]

Odstranjevanje invativnih tujerodnih vrst na Bobovku pri Kranju

2021-08-06T08:04:43+00:0006.08.2021|

Kanadska zlata rozga Enoletna suholetnica Vabilo na prostovoljno akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih invazivnih vrst v torek, 10. avgusta, od 17. do 19. ure. Dobimo se pri Čukovi jami. Na območju Bobovških jezerc se razraščata predvsem kanadska zlata rozga in enoletna suholetnica, nekaj pa je tudi drugih tujerodnih vrst. S torkovo akcijo bomo najpogostejši vrsti pulili in odlagali v zabojnik ter s tem preprečili njuno nadaljnje širjenje. Prostovoljna akcija je namenjena vsem - da še bolje spoznate invazivne tujerodne [...]

Zdaj je pravi čas za odstranjevanje rastlinskih invazivnih tujerodnih vrst

2021-08-02T09:13:55+00:0002.08.2021|

V tem mesecu se skoraj na vsakem koraku, ko gremo v naravo, srečamo s katero od rastlinskih invazivnih tujerodnih vrst, naj si bo na sprehodu v bližini rek, v gozdovih, obronkih njiv in travnikov – povsod, kjer se jih z redno košnjo ne odstranjuje. Zavod RS za varstvo narave(ZRSVN) invazivne tujerodne vrste na nekaterih naravovarstveno najpomembnejših območjih, ki imajo status naravnih vrednote ali  Natura 2000 tudi odstranjuje. Ob tem tudi mi pridobivamo znanje in izkušnje o načinu odstranjevanja [...]

Začeli smo izvajati naravovarstvena dela na Peci in Uršlji gori

2021-07-19T14:09:23+00:0019.07.2021|

Z začetkom julija smo na Uršlji gori začeli izvajati naravovarstvene ukrepe v okviru projekta »Balance for Nature and People/Ravnovesje za naravo in ljudi« ali krajše BANAP. Cilj projekta je skupno, čezmejno ohranjanje biotske pestrosti travišč in priprava skupnega akcijskega načrta. Slednji bo pripravljen s pomočjo pilotnih akcij posameznih partnerjev, sočasno pa se bodo skozi projektne aktivnosti razvijale tudi nove ponudbe na področju naravovarstvene vzgoje in izobraževanja ter nove tržne možnosti. Zakaj travišča? Travišča so kot življenjsko okolje, ki [...]

Dnevi za mokrišča

2021-06-11T12:07:26+00:0011.06.2021|

Foto: A. Škvarč, Močvirski petoprsnik Mokrišča so eno od najbolj vrstno bogatih in hkrati tudi eno od najbolj hitro izginjajočih življenjskih okolij, zato izvajamo številne naravovarstvene aktivnosti za njihovo ohranjanje. Zato pripravljamo izobraževanje in ozaveščanje za lokalne prebivalce Medvod, Mengša, Trzina, Vodic in okolice. S pomočjo delavnic na terenu vam bomo mokrišča, njihovo raznolikost in pomen za naravo in človeka, približali.  V okviru projekta LAS "Zgodbe naših mokrišč" smo pripravili niz terenskih dogodkov, ki jih najdete v  ki [...]

Odstranjevanje nevarnega orjaškega dežena na Nakelski Savi

2021-06-02T11:47:32+00:0001.06.2021|

Orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum) je invazivna tujerodna rastlina, ki izvira iz Zahodne Azije. V Sloveniji ni močno razširjena vrsta, se pa točkovno pojavlja po celotni državi. Kot pobegla okrasna vrsta z vrtov se uspešno širi  predvsem ob prometni infrastrukturi in vodotokih. Odrasla rastlina je lahko opazna. Markanten izgled ji dajejo listi, ki lahko dosežejo premer več kot en meter, ter višina odrasle rastline, ki je lahko visoka tudi dva do tri metre. Od domorodnega, navadnega dežena, se razlikuje [...]

Dan za Pohorje

2021-06-01T12:26:34+00:0031.05.2021|

Z naravovarstvenim pohodom in hkrati strokovnimi razlagami je potekala podpora k prizadevanjem za učinkovitejše ohranjanje narave Pohorja ter ustanovitev regijskega parka Pohorje, ki je zaradi naravnih posebnosti in ohranjene narave že določeno kot ekološko pomembno območje, območje Natura 2000, več naravnih vrednot, posamezna manjša območja pa so že zavarovana naravna dediščina in tudi gozdni rezervati.  Kljub temu pa so pritiski na Pohorje, ki uničujejo njegove najpomembnejše naravne bisere, vse večji. Ustanovitev parka bi omogočila celostno upravljanje z območjem [...]

Obisk ameriškega gospodarskega atašeja za na ZRSVN

2021-05-26T14:24:48+00:0026.05.2021|

Na delovnem sestanku sta se v prostorih Zavoda RS za varstvo narave, srečala direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič in gospodarski ataše Ambasade ZDA v Sloveniji Onejin Wu. Direktor, mag. Teo Hrvoje Oršanič je predstavil delo in vlogo zavoda v slovenskem prostoru in poudaril svoj ponos na institucijo, ki je v svojem skoraj dvajsetletnem delovanju na območju Slovenije, znatno prispevala k ohranjeni naravi te države. Zahvala gre odličnim strokovnjakom, ki delo opravljajo s predanostjo [...]

Svetovni dan biotske raznovrstnosti, evropski dan Nature 2000 in svetovni dan čebel

2021-05-21T11:50:29+00:0021.05.2021|

Biotska raznovrstnost je naše življenje. Letos nas s temo »mi smo del rešitve« opozarja, da prav biotska raznovrstnost v sebi nosi rešitve za blažitev klimatskih sprememb, zdravje, preskrbo s hrano in vodo, saj je temelj, na katerem lahko gradimo svojo bolj trajnostno prihodnost. Na Zavodu RS za varstvo narave (ZRSVN) posvečamo znaten del svojega poklicnega dela prav ohranjanju biotske raznovrstnosti, ki nas spremlja na vsakem koraku in je srčika našega dela. Zakonodaja s področja narave je zelo usmerjena [...]