About matejakocjan

This author has not yet filled in any details.
So far matejakocjan has created 18 blog entries.

Prostovoljna akcija na Pohorju

2019-09-13T10:59:34+00:0013.09.2019|

Na območju pohorskih planj se v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji (Življenje traviščem/Life to grasslands) izvajajo aktivnosti za revitalizacijo zaraščenih travnih površin. Letos organiziramo deseto, tradicionalno prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč – planj na Pohorju, ki bo potekala v soboto, 21. septembra. Zberemo se ob 9:15 uri na zbirnem mestu. Vljudno vabljeni.    

Rimska noč na Claustri

2019-08-22T09:37:52+00:0022.08.2019|

Želite videti, kakšni so bili vojaki v pozni antiki? Kaj so tu branili? Morda pa vas zanima katere živali se skrivajo v naših gozdovih? Vabimo vas, da se nam pridružite v soboto, 31. 8. 2019, od 16.00 do 22.00 na RIMSKI NOČI NA CLAUSTRI v Studeni. V projektu Claustra+  Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka in Prirodoslovni muzej Rijeka organizirata Rimsko noč na Claustri, kjer se lahko družite z rimskimi vojaki in arheologi ter spoznate živi svet, ki obdaja poznorimski [...]

Uspešno prvo leto projekta PoLJUBA

2019-08-07T09:12:07+00:0001.08.2019|

Projekt PoLJUBA, ki se osredotoča predvsem na neposredne ukrepe za izboljšanje stanja naravnega okolja in revitalizacijo kulturne krajine na 133 hektarih površine Ljubljanskega barja, je v svojem prvem letu uspešno dosegel zastavljene cilje, v določenih pogledih pa jih celo presegel. Odkupi zemljišč potekajo v skladu z načrti, izvedene pa so bile tudi številne raziskave vezane na ogrožene vrste, vključene v projekt, ki so podale nadaljnje usmeritve za ciljno usmerjanje projektnih aktivnosti Več v sporočilu za javnost in na [...]

Javni razpis za računalniško opremo

2019-08-01T11:51:24+00:0022.07.2019|

Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo s področja informatike. Na osnovi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-479/2-O-19/AK z dne 18. 7. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: Računalniška oprema.  Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN005193/2019-W01. Razpisna dokumentacija:  Razpisna dokumentacija z navodili ponudnikom Povabilo Obrazec - Podatki o ponudbi Obrazec - Izjava gospodarski subjekt Obrazec - Predračun  Obrazec ESPD Sprejem ponudb poteka do 26. avgusta letos do 12.00 ure. 

Javni razpis za daljinsko zaznavanje krajinskih struktur

2019-07-18T11:16:10+00:0018.07.2019|

Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo s področja daljinskega zaznavanja. Na osnovi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-463/2-O-19/DE z dne 11. 7. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: Kartiranje krajinskih struktur pomembnih za biotsko raznovrstnost in blaženje podnebnih sprememb z daljinskim zaznavanjem. Naložba je financirana iz Sklada za podnebne spremembe. Sprejem ponudb poteka do 19. avgusta letos do 12.00 ure. Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN005125/2019-W01. Razpisna dokumentacija:  Razpisna [...]

Akcijski načrt obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura

2019-08-07T09:17:07+00:0016.07.2019|

V sklopu projekta Čezmejni program upravljanja načrtovanega pet državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava ali krajše coop MDD, smo pripravili koncept revitalizacije reke Mure in njenega poplavnega prostora. Koncept revitalizacije sestavljata dokumenta Akcijski načrt obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura in Koncept interpretacije narave na območju Natura 2000 Mura.0 Mura. Priprava obeh dokumentov je potekala med septembrom 2017 in junijem 2019 na participativen način - vključili smo številne zainteresirane deležnike na lokalni, regionalni ravni,državni in mednarodni [...]

Povabilo za odkup fotografij

2019-07-09T08:00:23+00:0009.07.2019|

Vabimo vas, da nam do 21.julija pošljete ponudbo za odkup fotografij stržka (Troglodytes troglodytes), modrega bleščavca (Calopteryx virgo) in ličinke modrega bleščavca. Več v povabilu za odkup fotografij.

Pet državno biosferno območje Mura-Drava-Donava – Zaključek projekta coop MDD

2019-08-22T10:54:37+00:0003.07.2019|

S koncem meseca junija 2019 se je zaključil projekt coop MDD - Čezmejni program upravljanja načrtovanega pet državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava, pri katerem je bil partner tudi Zavod RS za varstvo narave. Zaključna konferenca projekta je potekala konec junija v Bad Radkersburgu. Tekom trajanja projekta so bila tudi s podporo projekta razglašena tri biosferna območja: Biosferno območje Bačko Podonavje (Srbija), Biosferno območje Mura (Slovenija) ter Biosferno območje Spodnja dolina Mure (Avstrija). Na ta način so bila vzpostavljena biosferna [...]

Prosti delovni mesti – na OE Piran in Osrednji enoti

2019-07-02T06:47:51+00:0002.07.2019|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje dve prosti delovni mesti:  delovno mesto Naravovarstveni svetovalec – na Območni enoti Piran – Naravovarstveni svetovalec_in delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1 – na Osrednji enoti in občasno na Območni enoti Piran – Strokovni sodelavec.  Prijave na razpis potekajo do 12. julija letos.

Javno naročilo za sanacijo poti v Divaški jami

2019-07-01T12:39:19+00:0028.06.2019|

Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo v projektu Za Kras, s polnim naslovom Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju nature 2000 »Kras« (OP20.01465), ki sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«. Na osnovi Sklepa o začetku [...]