About matejakocjan

This author has not yet filled in any details.
So far matejakocjan has created 128 blog entries.

Spletni program izobraževanja za mlade – Europe 101

2022-07-18T09:15:42+00:0018.07.2022|

Europe 101 je brezplačen spletni program  za mlade od 18 - 25 let iz območja Evrope. Gre za usposabljanje mladih vodij s področja naravovarstva s pomočjo novega modela vodenja, ki so ga razvili prav mladi iz celotne Evrope s področja okolja, glasbe, gospodarstva, športa, znanosti in šolstva. Program izobraževanja vsebuje 1-2 urna spletna delavnična izobraževanja, kjer imajo mladi priložnost osvojiti znanja, ki jim jih posredujejo njihovi starejši kolegi. V maju se je programa udeležilo 200 mladih iz 23 [...]

Očistimo Kranj invazivk

2022-07-05T13:42:48+00:0014.06.2022|

V soboto, 18. junija 2022, bo med 9. in 12. uro potekala akcija  z naslovom "Očistimo Kranj invazivk". Zavod RS za varstvo narave in mestna občina Kranj vabita prostovoljce, da na občinskih zemljiščih pomagajo odstranjevati invazivne tujerodne rastline (ITV). Prijave potekajo preko spleta. »Z akcijo bomo pomagali naravnemu okolju, k ohranjanju avtohtonih rastlinskih vrst. Pri tem potrebujemo vašo pomoč, saj bomo samo s skupnim delom učinkoviti. Z invazivkami bi se bilo treba konkretneje ukvarjati že v preteklosti, tako [...]

Invazivne tujerodne rastline – nekoč izjemne, danes nezaželene

2022-05-30T12:55:55+00:0030.05.2022|

Invazivne tujerodne vrste poleg klimatskih sprememb, urbanizacije in onesnaževanja, predstavljajo največjo grožnjo biotski raznovrstnosti. V maju obeležujemo številne okolijske dni, povezane z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, zato smo skupaj s Turistični društvom Ponikva pri Žalcu za zainteresirane pripravili predavanje z delavnico o invazivnih tujerodnih rastlinah. Invazivne tujerodne vrste (ITV) so dodobra spremenile naš odnos do avtohtone narave. Nekatere vrste, ki so bile k nam vnesene namerno ali nenamerno, so sčasoma našim, domorodnim začele jemati prostor in hrano ter nekatere [...]

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

2022-05-23T11:28:52+00:0019.05.2022|

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti – Gradimo skupno prihodnost za vse življenje, je letošnji moto obeleževanja največjega praznika, posvečenega naravi. Nagovarja nas k sodelovanju in povezovanju. K deljenju znanja in stvari. K pozornosti do proizvodnje produktov, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju in k racionalni rabi energije in drugih naravnih virov. Ljudje smo od narave odvisni, naravo in njeno biotsko raznovrstnost pa smo s t.i. razvojem, dodobra preoblikovali, jo potisnili na stran in marsikje tudi uničili. Ohranjanje biotske raznovrstnosti [...]

Aktivno, očiščevalno in izobraževalno na gradu Borl

2022-05-17T10:18:23+00:0017.05.2022|

Foto: Mateja Golc V počastitev majskih okoljskih dni, se so se predstavniki projekta zaDravo pridružili sicer tradicionalni čistilni akciji gradu Borl. Akcijo je organiziralo Društvo za oživitev gradu Borl v sodelovanju z občino Cirkulane. Po akciji košenja in grabljenja travinja v ožji okolici gradu je sodelavka iz Zavoda RS za varstvo narave udeležencem predstavila življenje skritih prebivalcev gradu – netopirjev, ter druge vsebine projekta zaDravo. Grad Borl je pomembno netopirsko zatočišče v SV Sloveniji. Do sedaj je bilo [...]

Haloze – tematska številka revije Proteus

2022-05-09T12:24:19+00:0009.05.2022|

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, je sodelovala pri pripravi štirikratne številke revije Proteus o Halozah, ki ga je izdalo Prirodoslovno društvo Slovenije. Proteus je najstarejša naravoslovno revija, ki izhaja že od leta 1933 in je namenjena poljudnemu naravoslovju. Tematska številka razkriva, da Haloze niso zgolj vinorodno območje, temveč predstavljajo mozaično kulturno krajino pokrajino z edinstveno živalsko, rastlinsko, glivno, kamninsko in kulturno pestrostjo. Več kot trideset avtoric in avtorjev je na več kot dvesto straneh, v [...]

Investirajmo v planet Zemljo – vsi skupaj, zdaj

2022-04-22T10:20:47+00:0021.04.2022|

Ne gre za politično agitiranje, gre za mnogo več. Gre za naš edini planet, ki nam omogoča življenje- planet Zemlja. Gre za trenutek, da spremenimo vse – poslovno in politično okolje ter ukrepanje glede podnebnih sprememb. Zdaj je čas za neustavljiv pogum, da ohranimo in zaščitimo svoje zdravje, naše družine , naše preživetje … skupaj moramo vlagati v naš planet Zemlja. Prihodnost na vzdržen, trajnostni način je naša edina prihodnost. V Sloveniji smo vse naravne resurse porabili že 18. aprila, od tega dne naprej [...]

SPAMI dan – letos prvič za posebej zavarovana območja sredozemske obale

2022-04-18T17:33:23+00:0015.04.2022|

Posebej zavarovanim območjem pomembnim za Sredozemlje ali SPAMI območjem (Specially Protected Areas of Mediterranean Importance) je podeljen poseben status. Letos prvič obeležujemo SPAMI dan – 15. april. Območja je opredelil Regionalni center za zavarovana območja Barcelonske konvencije. V Sredozemlju je teh območij 39, v Sloveniji pa je območje s tovrstnim statusom Krajinski park Strunjan. Osrednja tema letošnje, prve SPAMI kampanje, je sodelovanje - ki je ključnega pomena tako na nacionalnem kot regionalnem nivoju, za uspešno varstvo morske biotske [...]

Svetovni dan voda, 22. marec – Podzemna voda – skrito naj postane vidno

2022-03-18T12:39:44+00:0018.03.2022|

Tema letošnjega svetovnega dneva vode so podzemne vode. Slovenija je z njimi bogata, tako v smislu podzemnih voda, kjer so zajetja, kot tistih podzemnih voda, ki zaradi geografskih pojavov poniknejo in se nato spet vrnejo na površje. Izzivi so povsod enaki – gre za vode, ki so izjemnega pomena in so izjemno občutljive tako zaradi svoje vloge kot  zaradi ekosistema, katerega del so. Zavod RS za varstvo narave naglaša – voda je vir življenja  - vsi neustrezni posegi [...]