About matejakocjan

This author has not yet filled in any details.
So far matejakocjan has created 81 blog entries.

Učinkovitejše ukrepanje zoper nedovoljene vožnje v naravnem okolju

2021-02-26T14:50:22+00:0026.02.2021|

Nedovoljene vožnje v naravnem okolju negativno vplivajo tako na habitate kot vrste ter vse naravne procese v naravnem okolju. Predvsem vožnje v varovanih in zavarovanih območjih imajo vse bolj negativne, tudi dolgoročne posledice. Zato sta se direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) mag. Hrvoje Teo Oršanič in glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) Franc Rančigaj, dogovorila za aktivnosti, s katerimi bi zmanjšali nedovoljene vožnje v naravi v letošnjem letu. Direktor ZRSVN in [...]

Renaturacija mrtvice reke Bistrice

2021-02-03T10:06:13+00:0003.02.2021|

Zavod RS za varstvo narave je v okviru projekta Vezi narave očistil in poglobil mrtvico reke Bistrice v občini Bistrica ob Sotli. Z vzpostavitvijo povezave med mrtvico in reko Bistrico, se bo lahko višek vode iz Bistrice prelival v mrtvico in mrtvica ima lahko sedaj večji pretok vode. Z izkopom odpadkov in zemljine smo uredili dva manjša zatona. Na celotni lokaciji bomo zasadili tudi sadike avtohtonih dreves kot so vrbe, jelše in jeseni. V duhu obeležitve Svetovnega dneva [...]

2. februar – Svetovni dan mokrišč

2021-02-01T13:59:28+00:0001.02.2021|

MOKRIŠČA IN VODA – NELOČLJIVO IN ŽIVLJENJSKO POMEMBNA Svetovni dan mokrišč 2. februar, nas že v začetku leta nagovarja k pomenu ohranjanja narave. Mokrišča, ki so v preteklosti vse prevečkrat veljala za manjvredna zemljišča, s poznavanjem njihovega pomena pa se vse bolj zavedamo, da so pomembna zaradi svojih številnih funkcij, ki prinašajo ugodnosti za človeka. Letošnja izpostavljena tema je voda, ki je za vse žive organizme življenjsko pomembna. Tema Mokrišča in voda želi osvetliti pomen mokrišč kot vira [...]

Zaključek projekta Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR

2021-01-28T16:02:36+00:0028.01.2021|

Z januarjem se zaključuje projekt Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR (Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov), kjer smo oblikovali predlog izvajanja ukrepa VTR z dvema možnima datumoma košnje (v dveh stopnjah). Zahtevana raba se prilagodi tako, da so hkrati zagotovljeni gnezditvena uspešnost travniških vrst ptic, ohranjanje ustreznosti habitata, zmanjševanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst rastlin ter povečana ciljnost izvajanja ukrepa. Poleg dvostopenjskega izvajanja smo oblikovali tudi predlog za izvajanje delno rezultatsko-usmerjenega ukrepa VTR (»semi result-based«), kjer bi upravičenci ob uspešnem [...]

Naravni rezervat v Bobovku postaja prijazen naravi in obiskovalcem

2021-01-27T13:30:26+00:0027.01.2021|

Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje RS in Zavodom RS za varstvo narave v Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku postavila tri informacijske table. Te obiskovalce seznanjajo z zgodovino, geologijo in biotsko raznovrstnostjo na tem območju, pa tudi z varstvenim režimom. To je prvi korak pri predstavljanju tega naravovarstveno pomembnega območja, ki obiskovalcem nudi številne ekosistemske usluge, med drugim tudi rekreacijo in doživljanje narave, obenem pa jih nagovarja k njegovemu varovanju in [...]

Najstarejšemu drevesu v Ljubljani smo izboljšali rastne razmere

2021-01-08T14:04:11+00:0008.01.2021|

V Ljubljani na Borštnikovem trgu pred staro gostilno že od leta 1626 raste lipa. Vidimo jo lahko na Florjančičevem zemljevidu Ljubljane iz leta 1744, kar pomeni, da je bila pri svojih stotih letih že opazno drevo. O njej sta pisala Miran Satler in France Stele v svoji knjigi Stare slovenske lipe in ji dala ime ''Furmanska lipa''. Nekoč so ob njej furmani kupovali seno za svoje konje, nato so pod njo stali potniki za tramvaj, zadnja leta pa [...]

Odstranjevanje velikega pajesena

2021-01-07T15:04:30+00:0007.01.2021|

V zadnjih dneh preteklega leta smo na Zavodu RS za varstvo narave organizirali akcijo odstranjevanja velikega pajesena v Kranju, ob  Čirškem klancu. Celotna organizacija odstranitve je potekala od začetka novembra, ko smo pregledovali teren in iskali lokacije dreves velikega pajesena, do izvedbe v zadnjem tednu decembra, ko smo s pomočjo izvajalca odstranili enajst dreves in sestoj mlajših dreves. Veliki pajesen (Ailanthus altissima) je srednje veliko drevo in izvira iz vzhodne Azije. V Sloveniji je prisoten več kot 150 [...]

Video konferenca “Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR”

2021-01-06T10:30:58+00:0006.01.2021|

Zaključna konferenca projekta Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR (Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov) bo potekala v sredo, 13. januarja, ob 9h preko video povezave: https://global.gotomeeting.com/join/185236949. Na konferenci bomo predstavili vsebino projekta in sodelovanje projektnih partnerjev. Vljudno vabljeni. V enoletnem projektu smo partnerji preverjali možnost izvajanja ukrepa VTR z dvema datumoma košnje (dvostopenjsko izvajanje). Površine, na katerih je ptič kosec (Crex crex) v tekočem letu prisoten, se kosijo pozno (od 1.8. dalje) za zagotavljanje gnezditvene uspešnosti kosca. Travnike, na [...]

Trajnostna raba tujerodnih drevesnih vrst

2020-12-10T13:33:49+00:0010.12.2020|

V sklopu projekta ALPTREES smo 30. septembra izvedli Nacionalno delavnico z deležniki in predstavniki v Sloveniji. Cilj projekta je bolj učinkovito upravljanje in trajnostna raba tujerodnih drevesnih vrst(TDV) v alpskem prostoru z razvojem transnacionalne strategije za upravljanje s TDV. Delavnico smo organizirali v sodelovanju s partnerji v projektu: Razvojno agencijo Sora d.o.o., Gozdarskim inštitut Slovenije in Mestno Občino Maribor. Udeleženci delavnice pa so bili strokovnjaki in raziskovalci s področja gozdarstva, naravovarstva in hortikulture ter predstavniki občin, ki imajo [...]