About matejakocjan

This author has not yet filled in any details.
So far matejakocjan has created 66 blog entries.

Stanje narave v EU

2020-10-22T10:37:22+00:0020.10.2020|

Pred nekaj dnevi sta Evropska okoljska agencija in Evropska komisija izdali poročilo z naslovom Stanje narave v EU (State of the Nature in EU). V poročilu so zbrane informacije o stanju območij Natura 2000 – informacije, ki jih po Habitatni in Ptičji direktivi poročajo države članice EU. Predstavljeno je stanje narave med leti 2013 – 2018.

Pomladitev starega varuha vaških otrok

2020-10-13T10:16:17+00:0013.10.2020|

Pri zaselku Škrljevec (Krkavče nad dolino Dragonje v MO Koper) smo izvedli naravovarstveno akcijo sanacije starega hrasta, ki je zaradi svoje izjemne velikosti, lege in pomena, prepoznan kot naravna vrednota. Naravne vrednote (nekoč naravna dediščina) so posebej izstopajoči deli narave, za katere Zavod RS skrbi, da se ohranjajo. Hrast je imel nekaj starostnih težav, predvsem veliko suhih vej, ki so zaustavljale njegovo naravno obnovo, to je obraščanje in spopadanje s poškodbo od strele, mravljami in hrošči, ki so [...]

Dan varstva Dinaridov

2020-10-07T14:05:34+00:0007.10.2020|

Danes je Dan varstva Dinaridov, ki ga je Generalna skupščina mreže parkov Dinaridov razglasila v lanskem letu, torej leta 2019. Ta dan še posebej poudarjamo pomen naravne in kulturne dediščine držav Dinarskega loka ter preplet naravnega bogastva ter kulturnih in zgodovinskih vrednot tega dela Evrope.  V letošnjem letu je vsa področja našega dela zaznamovala pandemija bolezni COVID-19 in vsi, ki delamo na področju varstva narave pozivamo k povezovanju tako strokovnjakov s področja naravovarstva  kot z drugimi strokami. Virus [...]

Reka Mura bo v projektu Natura Mura doživela najobsežnejšo revitalizacijo doslej

2020-09-22T11:29:01+00:0014.09.2020|

Avtor fotografije: Mitja Ostrc Vabilo_na_uvodno_srečanjeob zagonu projekta Natura Mura bo Zavod RS za varstvo narave skupaj s projektnimi partnerji 24. septembra 2020 organiziral v Paviljonu Expano v Murski Soboti. Ob tem bomo pripravili tudi Vabilo_na_novinarsko_konferenco Reka Mura je bila v preteklosti deležna številnih sprememb, ki so močno posegle v njeno prvobitnost. Kljub temu se je v njej in ob njej ohranil edinstven ekosistem ter izjemna naravna in kulturna dediščina. Pred dvema letoma je območje Mure postalo tudi UNESCO [...]

Zaključno srečanje LIFE TO GRASSLANDS

2020-08-21T13:32:29+00:0021.08.2020|

Zavod RS za varstvo narave je vodilni partner projekt LIFE TO GRASSLANDS (Ohranjanje in upravljanje suhih travišč vzhodne  Slovenije), ki se je začel leta 2015 in se konča letos oktobra. V projektu smo vzpostavili dobro sodelovanje med naravovarstveno in kmetijsko stroko z namenom vzpostavljanja trajnostnega ekonomsko donosnega kmetovanja na vrstno pestrih traviščih. Projekt je dobro sprejet tudi med lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki. Zaključno srečanje projekta bo 17. septembra na Ptuju. 

Sirska svilnica ali papagajka – okrasna rastlina, ki je na vrtu ne smemo imeti

2020-08-10T12:47:50+00:0010.08.2020|

Sirski svilnici pogovorno rečemo papagajka ali papagajčki. Izvira iz Severne Amerike, v Evropi pa je invazivna tujerodna vrsta, ki je v naravo pobegnila z naših vrtov, kamor je bila naseljena kot okrasna rastlina. Čeprav so njeni cvetovi lepi in dišeči ter plodovi zanimivi za okras, naša narava ni prilagojena nanjo. Ta tujerodna rastlina izpodriva domorodne vrste in spreminja ekosisteme. V naravi se hitro širi, saj je zelo "trpežna", ima malo škodljivcev in vsako leto razvije veliko drobnih semen, [...]

Pašne živali so nujne za ohranjanje ogroženih in biodiverzitetno izjemnih suhih travišč

2020-07-30T09:41:53+00:0027.07.2020|

V naravnem parku Haloze - Čerinovo smo v projektu LIFE TO GRASSLANS tamkajšnjim kmetom v uporabo predali prikolice za prevoz živine. Tako bodo kmetje vključeni v projekt, pa tudi okoliški kmetje, različne vrste živih živali lahko prevažali s kmetij na pašnike in med njimi. Ob tej priložnosti je direktor Zavoda RS za varstvo narave, mag. Teo Hrvoje Oršanič poudaril, da pašna živina predstavlja enega od nujnih ukrepov za ohranjanje suhih travišč, ki pomembno prispevajo k biotski raznovrstnosti, ki [...]

Združenje upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij – poročilo o delu za leto 2019

2020-07-15T13:58:35+00:0015.07.2020|

Združenje upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij (MZO) – MedPAN je nedavno objavilo Poročilo o delu v letu 2019. Med ustanovnimi člani združenja je bil leta 2008 tudi Zavod RS za varstvo narave, danes pa je v združenje vključenih že 122 organizacij iz 19 sredozemskih držav, ki bodisi upravljajo morska zavarovana območja oziroma so posredno ali neposredno vključene v njihovo načrtovanje, ustanavljanje ali upravljanje. Poročilo ponuja osnovne informacije o organizaciji združenja, njegovem položaju v sredozemskem in globalnem kontekstu morskih [...]

Odstranjevanje invazivne tujerodne deljenolistne rudbekije

2020-07-13T13:52:51+00:0013.07.2020|

Naše glavno mesto se ponaša z zeleno oazo zavarovanega območja in del tega je tudi naravni rezervat Mali Rožnik. Vendar tudi ta zeleni biser na žalost ni varen pred invazivnimi tujerodnimi vrstami, ki slabijo biotsko raznovrstnost. Zato smo v naravnem rezervatu Mali Rožnik v prostovoljni delovni akciji odstranjevali invazivno tujerodno deljenolistno rudbekijo. Akcija je bila izvedena skladno s sprejetimi navodili in priporočili NIJZ. Naravni rezervat je območje življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali [...]

Uspešna doselitev ene najbolj ogroženih vrst metuljev v Evropi – barjanskega okarča

2020-07-22T07:46:08+00:0030.06.2020|

V okviru projekta PoLJUBA je bil eden najbolj ogroženih vrst metuljev, barjanski okarček, doseljen v naravni rezervat Iški morost potem, ko ga je dr. Tatjana Čelik iz Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU uspešno vzgojila in nato na teren prenesla več kot 120 osebkov, kjer ga zadnjih letih niso več opazili. Aktivnosti projekta PoLJUBA v katerem svoje znanje in aktivnosti združujejo partnerji Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic [...]