About matejakocjan

This author has not yet filled in any details.
So far matejakocjan has created 103 blog entries.

Dnevi za mokrišča

2021-06-11T12:07:26+00:0011.06.2021|

Foto: A. Škvarč, Močvirski petoprsnik Mokrišča so eno od najbolj vrstno bogatih in hkrati tudi eno od najbolj hitro izginjajočih življenjskih okolij, zato izvajamo številne naravovarstvene aktivnosti za njihovo ohranjanje. Zato pripravljamo izobraževanje in ozaveščanje za lokalne prebivalce Medvod, Mengša, Trzina, Vodic in okolice. S pomočjo delavnic na terenu vam bomo mokrišča, njihovo raznolikost in pomen za naravo in človeka, približali.  V okviru projekta LAS "Zgodbe naših mokrišč" smo pripravili niz terenskih dogodkov, ki jih najdete v  ki [...]

Odstranjevanje nevarnega orjaškega dežena na Nakelski Savi

2021-06-02T11:47:32+00:0001.06.2021|

Orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum) je invazivna tujerodna rastlina, ki izvira iz Zahodne Azije. V Sloveniji ni močno razširjena vrsta, se pa točkovno pojavlja po celotni državi. Kot pobegla okrasna vrsta z vrtov se uspešno širi  predvsem ob prometni infrastrukturi in vodotokih. Odrasla rastlina je lahko opazna. Markanten izgled ji dajejo listi, ki lahko dosežejo premer več kot en meter, ter višina odrasle rastline, ki je lahko visoka tudi dva do tri metre. Od domorodnega, navadnega dežena, se razlikuje [...]

Dan za Pohorje

2021-06-01T12:26:34+00:0031.05.2021|

Z naravovarstvenim pohodom in hkrati strokovnimi razlagami je potekala podpora k prizadevanjem za učinkovitejše ohranjanje narave Pohorja ter ustanovitev regijskega parka Pohorje, ki je zaradi naravnih posebnosti in ohranjene narave že določeno kot ekološko pomembno območje, območje Natura 2000, več naravnih vrednot, posamezna manjša območja pa so že zavarovana naravna dediščina in tudi gozdni rezervati.  Kljub temu pa so pritiski na Pohorje, ki uničujejo njegove najpomembnejše naravne bisere, vse večji. Ustanovitev parka bi omogočila celostno upravljanje z območjem [...]

Obisk ameriškega gospodarskega atašeja za na ZRSVN

2021-05-26T14:24:48+00:0026.05.2021|

Na delovnem sestanku sta se v prostorih Zavoda RS za varstvo narave, srečala direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič in gospodarski ataše Ambasade ZDA v Sloveniji Onejin Wu. Direktor, mag. Teo Hrvoje Oršanič je predstavil delo in vlogo zavoda v slovenskem prostoru in poudaril svoj ponos na institucijo, ki je v svojem skoraj dvajsetletnem delovanju na območju Slovenije, znatno prispevala k ohranjeni naravi te države. Zahvala gre odličnim strokovnjakom, ki delo opravljajo s predanostjo [...]

Svetovni dan biotske raznovrstnosti, evropski dan Nature 2000 in svetovni dan čebel

2021-05-21T11:50:29+00:0021.05.2021|

Biotska raznovrstnost je naše življenje. Letos nas s temo »mi smo del rešitve« opozarja, da prav biotska raznovrstnost v sebi nosi rešitve za blažitev klimatskih sprememb, zdravje, preskrbo s hrano in vodo, saj je temelj, na katerem lahko gradimo svojo bolj trajnostno prihodnost. Na Zavodu RS za varstvo narave (ZRSVN) posvečamo znaten del svojega poklicnega dela prav ohranjanju biotske raznovrstnosti, ki nas spremlja na vsakem koraku in je srčika našega dela. Zakonodaja s področja narave je zelo usmerjena [...]

Javni poziv k sodelovanju pri ohranjanju travniške morske čebule v okviru projekta KRAS.RE.VITA

2021-05-18T12:52:59+00:0018.05.2021|

Zainteresirane vlagatelje vabimo k oddaji vloge za sodelovanje pri projektu »Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju« - KRAS.RE.VITA, varstvenem cilju 4.1.9 – Izboljšanje stanja habitata vrste travniška morska čebulica (Scilla litardierei) na Planinskem polju. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Javni poziv Priloga 1 - Prijavni obrazec Priloga 2 - seznam upravičenih parcel Priloga 3 - Evidenčni list Priloga 4 - Soglasje [...]

Številni okoljski dnevi – vsi kot opozorilo in priložnost za spremembo našega odnosa do narave

2021-05-14T14:26:30+00:0014.05.2021|

Vse bolj se zavedamo, da je človek ranljiv. To nam na vsakem koraku kaže še vedno trajajoča epidemija. In vse več Slovencev in vseh drugih kaže željo po novem, bolj trajnostnem načinu življenja, ko nam je mar tudi kako bomo živeli v prihodnje – mi in naši zanamci. Mesec maj je odlična priložnost za to, da se ozremo na našo Zemljo in našo prihodnost na njej, saj so pred nami številni okoljski dnevi: 15. maj – svetovni dan [...]

Pobudo razglasitve dne travniških sadovnjakov 30 april podprl tudi ZRSVN

2021-05-12T10:20:37+00:0030.04.2021|

Letos je, 30. april v Evropi prvič obeležen kot Dan travniških sadovnjakov. Pobudi, ki je prišla iz sosednje Avstrije, se pridružujemo tudi v Sloveniji in smo jo podprli tudi na Zavodu RS za varstvo narave. Z obeleževanjem tega dne poudarjamo pomen ohranjanja travniških sadovnjakov, ki so vir kvalitetne hrane ter življenjski prostor mnogih živalskih in rastlinskih vrst, so dragoceni elementi biotske pestrosti, ustvarjajo mozaično podobo krajine in so identiteta slovenskega podeželja. Zavod RS za varstvo narave in projektni [...]

2021-04-22T05:56:21+00:0022.04.2021|

Zavod RS za varstvo narave organizira spletni dogodek, katerega osrednja tema je obravnava Priporočil za omejevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst (ITV) pri izvajanju gradbenih del in vzdrževanju zelenih površin ob infrastrukturnih objektih. V prilogi je vabilo s programom in podrobnejšimi informacijami.

Dan Zemlje v Biosfernem območju Mura (BOM)

2021-04-20T14:18:58+00:0020.04.2021|

V aprilu že enainpetdeseto  leto zapored obeležujemo dan Zemlje. Posebej ranljivi deli planeta so reke z ohranjeno rečno dinamiko in spremljajoči poplavni gozdovi z mokrišči. V Sloveniji so eni naših najobsežnejših in najbolje ohranjenih poplavnih gozdov vzdolž reke Mure. Preplet naravnih dejavnikov in tisoč let trajajoče človekove dejavnosti je ustvaril izjemno kulturno rečno krajino z mrežo rečnih in obvodnih habitatov, poplavnih gozdov in kmetijskega mozaika mokrotnih travnikov, polj in vasi na robovih poplavnih ravnic. Vse to je osnova [...]