About matejakocjan

This author has not yet filled in any details.
So far matejakocjan has created 31 blog entries.

Pet državno biosferno območje Mura-Drava-Donava – Zaključek projekta coop MDD

2019-08-22T10:54:37+00:0003.07.2019|

S koncem meseca junija 2019 se je zaključil projekt coop MDD - Čezmejni program upravljanja načrtovanega pet državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava, pri katerem je bil partner tudi Zavod RS za varstvo narave. Zaključna konferenca projekta je potekala konec junija v Bad Radkersburgu. Tekom trajanja projekta so bila tudi s podporo projekta razglašena tri biosferna območja: Biosferno območje Bačko Podonavje (Srbija), Biosferno območje Mura (Slovenija) ter Biosferno območje Spodnja dolina Mure (Avstrija). Na ta način so bila vzpostavljena biosferna [...]

Prosti delovni mesti – na OE Piran in Osrednji enoti

2019-07-02T06:47:51+00:0002.07.2019|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje dve prosti delovni mesti:  delovno mesto Naravovarstveni svetovalec – na Območni enoti Piran – Naravovarstveni svetovalec_in delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1 – na Osrednji enoti in občasno na Območni enoti Piran – Strokovni sodelavec.  Prijave na razpis potekajo do 12. julija letos.

Javno naročilo za sanacijo poti v Divaški jami

2019-07-01T12:39:19+00:0028.06.2019|

Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo v projektu Za Kras, s polnim naslovom Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju nature 2000 »Kras« (OP20.01465), ki sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«. Na osnovi Sklepa o začetku [...]

Razpis za prosto delovno mesto (Ce)

2019-06-27T12:10:27+00:0027.06.2019|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto na Območni enoti v Celju na delovno mesto Naravovarstveni svetovalec – na Območni enoti Celje. Več v razpisnih pogojih za prosto delovno mesto v Celju . Rok za prijavo na delovno mesto je 8. julija 2019.

Razpis za prosto delovno mesto

2019-06-26T12:57:03+00:0026.06.2019|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto na Območni enoti v Mariboru: delovno mesto Naravovarstveni svetovalec – na Območni enoti Maribor.  Kandidati se lahko prijavijo do 10. julija 2019. Več v razpisni dokumentaciji.  

Foto in likovni natečaj v projektu LAS – Zgodbe naših mokrišč

2019-06-26T08:18:26+00:0026.06.2019|

V projektu LAS »Zgodbe naših mokrišč«, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje, občina Trzin in Zavod RS za varstvo narave razpisujeta fotonatečaj in likovni natečaj na temo »Zgodbe naših mokrišč«. Natečaja potekata od 24. junija do 24. oktobra 2019. Objava rezultatov bo 15. novembra 2019. Natečaja, ki sta del LAS projekta »Zgodbe naših mokrišč«, ki povečuje ozaveščanje o pomenu in bogastvu lokalnih mokrišč, ter želi prispevati k dolgoročnemu ohranjanju teh redkih in posebnih delov narave.

Dan za morje

2019-06-26T06:00:34+00:0026.06.2019|

Tretji Dan za morje – Ohranjeno naravno morsko obrežje in naravni procesi - protiutež vedno intenzivnejšim človekovim dejavnostim Na OE Piran smo svetovni Dan biotske raznovrstnosti in svetovni Dan oceanov obeležili z Dnevom za morje, na katerem smo govorili predvsem preostalim delom naravnega obrežja slovenskega morja in njihovi ključni vlogi pri ohranjanju morske biotske pestrosti in zagotavljanje kvalitetnega življenjskega okolja za človeka. Osredotočili smo se na flišne stene in obrežje od Simonovega zaliva do Pirana, na njihove značilnosti ter na pomen [...]

24 ur z reko Muro

2019-07-10T09:47:51+00:0007.06.2019|

7. junija 2019 smo ponovno raziskovali, ustvarjali, eksperimentirali, opazovali … ob reki Muri! Skupina znanstvenikov, raziskovalcev, naravoslovcev in prostovoljcev različnih društev in ustanov je skupaj z otroki vrtcev in šol, domačini ter obiskovalci 24 ur preživela ob reki Muri. Na terenskem popisu smo spoznali biotsko pestrost, posebnosti in lepote reke Mure. Izvedene so bile številne tematske eksperimentalne in ustvarjalne delavnice, vodeni raziskovalni sprehodi, terenski popisi vrst, predavanja, dokumentarni filmi in razstave. VABILO  Program dogodka  "24 ur z reko [...]

Dan za Savinjo

2019-07-10T09:52:21+00:0024.05.2019|

V petek 31.maja, Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z RD Ljubno in Občini Ljubno, organizira že tretji Dan za Savinjo 2019. Dan je namenjen šolam in širši javnosti s ciljem, da bolje spoznajo reko Savinjo, njeno okolico, rastlinske in živalske vrste, kamnine in procese v naravi. Pa tudi posledice posegov človeka in njegovih dejavnosti ter širši življenjski prostor, kamor vse pogosteje vtopamo ljudje. Dan za Savinjo bo potekal v naselju Ljubno, ob Savinji v Vrbju in pri ribiškemu [...]

Najdebelejše drevo v Sloveniji – Gašperjev kostanj

2019-07-10T08:42:54+00:0013.05.2019|

V naselju Močilno, nad Radečami, raste Gašperjev kostanj, najdebelejši domači kostanj v Sloveniji in v prsnem obsegu meri 1110 cm (11,10 m). S temi merami je postal najdebelejše drevo v Sloveniji. Ime je prevzel po gospodarjih bližnje Kiškove domačije, kjer so ded, oče in sin Gašperji. Po besedah lastnikov je drevo staro več kot 300 let. Krošnjo sestavljajo štirje vrhovi. V votlini osrednjega vrha gnezdijo sove. Stari orjak še vedno obilno plodi in v jesenskem času s plodovi [...]