About matejakocjan

This author has not yet filled in any details.
So far matejakocjan has created 123 blog entries.

Razstava ” Pohorje – v zavetju stoletnih dreves”

2021-10-07T10:46:04+00:0007.10.2021|

Pohorje so gozdovi, slapovi, potoki, barja, jezerca in planje so njihova domovanja in življenjski prostori redkih, posebnih, edinstvenih in zanimivih rastlin in živali ter nahajališča številnih mineralov in kamnin. Vse to v nas nagovori, da nas pohorske vile, jezernik, vodovnik, coprnice in škopjenk z bajeslovnimi pripovedkami, ilustracijami in fotografijami popeljejo v čarobni svet Pohorja. Razstava je postavljena v Pionirski knjižnici Nova vas v Mariboru do 30. marca prihodnje leto in je odprta v delovnem času knjižnice. Razstavo »POHORJE [...]

Javno naročilo za nakup energijsko učinkovite računalniške opreme za leto 2021

2021-10-07T09:10:05+00:0006.10.2021|

Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo v okviru izvajanje javne službe in drugih projektov (vključno s Skladom za podnebne spremembe) ter projektov z akronimi ALPGOV2 (program sodelovanja Interreg Alpski prostor), PIVKA.KRAS.PRESIHA; “Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera” (Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj), LIFE NarcIS – naravovarstveni informacijski sistem (denarna sredstva za so zagotovljena v okviru programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije za Okolje in podnebne spremembe, ki ga upravlja in financira [...]

Na potep z risinjo Malo po Kočevskih gozdovih

2021-10-05T10:27:53+00:0005.10.2021|

V Kočevju smo v sodelovanju partnerjev projekta LIFE Lynx z lokalnimi organizacijami odprli tematsko učno pot - Risovo pot, ki obiskovalcem ponuja pristno doživljanje lokalnega naravnega okolja. Pri oblikovanju vsebine in didaktičnih igral sta strnila moči projektna partnerja Zavod RS za varstvo narave - OE Novo mesto in Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. Učna pot obiskovalcem podaja izbrane informacije in jih aktivno vključuje v raziskovanje risa in gozda, kot njegovega življenjskega prostora. Navdih za novo tematsko [...]

Sirska svilnica, rastlina, ki je na vrtu ne smemo imeti

2021-10-01T11:15:42+00:0001.10.2021|

Stanje slovenske narave je slabo, priča smo klimatskim spremembam, vse večjo težavo pa predstavljajo tudi invazivne tujerodne vrste. Rastlina sirska svilnica ali papagajčki (plodovi so videti kot papagajčki) je tako zelo invazivna, da jo je prepovedano imeti celo na naših vrtovih. Sirska svilnica je od leta 2017 uvrščena na evropski seznam invazivnih tujerodnih vrst škodljivih za naravo, gospodarstvo ali/in zdravje ljudi. Rastlina uničuje pestrost travnikov, ki z njeno razširitvijo postanejo neprimerni celo za kmetijsko rabo. Za to invazivno [...]

25. september – Dan Sredozemske obale

2021-09-24T08:53:09+00:0024.09.2021|

Sredozemska in s tem tudi slovenska obala, obeležuje svoj praznik spodbude enotnega trajnostnega upravljanja obalnih območij 25. septembra. Prizadevamo si za okoljsko ozaveščenost lokalnih prebivalcev, nevladnih organizacij, vseh strokovnjakov, lokalne, državne in širše politike ter medijev in spoštovanje ekoloških, socialnih in kulturnih okoliščin sredozemskega okolja. Letošnja tema Dneva sredozemske obale pravi: »Mediteran te potrebuje, če boš primaknil uho k školjki, boš to tudi slišal«. Slovenskega morskega obrežja je v svoji naravni obliki ohranjenega le še manj kot dvajset [...]

Proteus Pohorje

2021-10-05T11:46:08+00:0022.09.2021|

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, je pripravila štirikratno številko revije Proteus. Tematska številka je namenjena vsem bralcem, saj je Pohorje opisano na poljuden način.  V reviji je štirideset strokovnjakov v štiriindvajestih prispevkih predstavilo geografske značilnosti Pohorja, svetlobno onesnaženost, vodno bogastvo, gozdove, barja, travišča, ter posamezne vrste Pohorja. Proteus Pohorje je izšel v sodelovanju s Prirodoslovnim društvom Slovenije, ki izdaja revijo. Gre za najstarejšo naravoslovno revijo, ki izhaja že od leta 1933 in je namenjena poljudnemu [...]

5-državno biosferno območje Mure, Drave in Donave

2021-09-17T12:29:29+00:0017.09.2021|

Medtem, ko so skoraj vse naše oči in moči uprte v dogajanje povezane z virusom, se na drugih področjih dogajajo veliki premiki in uspehi. Posebej ponosni smo, da je to na področju ohranjanja narave in okolja, saj smo kot populacija, prav na tem področju v največji krizi. A so tisti, ki se jim »najslabše piše« – naše rastlinske in živalske vrste, tiho. Dolžnost stroke in politike pa je, da gremo tudi na tem področju v pravo smer. V [...]

Odstranjevanje invativnih tujerodnih vrst na Bobovku pri Kranju

2021-08-06T08:04:43+00:0006.08.2021|

Kanadska zlata rozga Enoletna suholetnica Vabilo na prostovoljno akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih invazivnih vrst v torek, 10. avgusta, od 17. do 19. ure. Dobimo se pri Čukovi jami. Na območju Bobovških jezerc se razraščata predvsem kanadska zlata rozga in enoletna suholetnica, nekaj pa je tudi drugih tujerodnih vrst. S torkovo akcijo bomo najpogostejši vrsti pulili in odlagali v zabojnik ter s tem preprečili njuno nadaljnje širjenje. Prostovoljna akcija je namenjena vsem - da še bolje spoznate invazivne tujerodne [...]

Zdaj je pravi čas za odstranjevanje rastlinskih invazivnih tujerodnih vrst

2021-08-02T09:13:55+00:0002.08.2021|

V tem mesecu se skoraj na vsakem koraku, ko gremo v naravo, srečamo s katero od rastlinskih invazivnih tujerodnih vrst, naj si bo na sprehodu v bližini rek, v gozdovih, obronkih njiv in travnikov – povsod, kjer se jih z redno košnjo ne odstranjuje. Zavod RS za varstvo narave(ZRSVN) invazivne tujerodne vrste na nekaterih naravovarstveno najpomembnejših območjih, ki imajo status naravnih vrednote ali  Natura 2000 tudi odstranjuje. Ob tem tudi mi pridobivamo znanje in izkušnje o načinu odstranjevanja [...]

Začeli smo izvajati naravovarstvena dela na Peci in Uršlji gori

2021-07-19T14:09:23+00:0019.07.2021|

Z začetkom julija smo na Uršlji gori začeli izvajati naravovarstvene ukrepe v okviru projekta »Balance for Nature and People/Ravnovesje za naravo in ljudi« ali krajše BANAP. Cilj projekta je skupno, čezmejno ohranjanje biotske pestrosti travišč in priprava skupnega akcijskega načrta. Slednji bo pripravljen s pomočjo pilotnih akcij posameznih partnerjev, sočasno pa se bodo skozi projektne aktivnosti razvijale tudi nove ponudbe na področju naravovarstvene vzgoje in izobraževanja ter nove tržne možnosti. Zakaj travišča? Travišča so kot življenjsko okolje, ki [...]