Arhiv Zavoda RS za varstvo narave, T.H. Oršanič, M. Lenarčič, A. Kozina, M. Bedjanič, D. Klenovšek, P. Draškovič, T. Schein, J.M. Kocjan, T. Mihelič, J. Gregori, J. Otopal, D. Šere, J.Tolar, D.Tome, T. Trebar, T. Trilar, J.Tarman,B. Lozej, A. Zdešar, S. Polak, A. Rečnik.