Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto Naravovarstveni svetovalec – pripravnik. Delavec bo delal na dveh območnih enotah – osrednji enoti v Ljubljani in v Kranju –Razpisna dokumentacija;