Javni poziv za sodelovanje pri ohranjanju travniške morske čebulice v projektu KRAS.RE.VITA

Zainteresirane vlagatelje vabimo k oddaji vloge za sodelovanje pri projektu »Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju« – »KRAS.RE.VITA«, varstvenem cilju »4.1.9 Izboljšanje stanja ohranjenosti habitata vrste travniška morska čebulica (Scilla litardierei)« na Planinskem poljuNaložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Rok za oddajo vloge je 22. marec 2019.

Javni poziv….