Vsako leto 22 aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje. Letošnja poslanica nas nagovarja k varovanju vrst, saj v svetovnem, evropskem in slovenskem merilu še nikoli nismo bili priča tako intenzivnemu izumiranju vrst kot posledici človekovih dejanj. Odgovor je lahko le trajnosten razvoj na vseh področjih – gospodarskem, kmetijskem in izrabljanju naravnih virov.
Za lažjo predstavo smo se odločili posvetiti le eni skupini žuželk – metuljem. Več v sporočilu za javnost. 
Enega najpomembnejših dejavnikov upadanja števila domorodnih vrst pa štejemo tudi tujerodne vrste ‒ živali in rastline, ki smo jih k nam namerno ali nenamerno prinesli iz tujih krajev. Število tujerodnih vrst zaradi obsežne svetovne trgovine stalno narašča. Čeprav se v novem okolju ustali le majhen del tujerodnih vrst, se nekatere močno razširijo in spodrivajo domorodne vrste ter spreminjajo medvrstne odnose in okoljske razmere. Takrat tujerodne, postanejo invazivne tujerodne vrste.

Dogodki:

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Nova Gorica in Slovensko geološko društvo vabita na predavanje z naslovom “Vulkanske kamnine Stopnika“, predavateljic dr. Polone Kralj in Tanje Lukežič. Predavanje bo v četrtek, 25. aprila ob 18.00 na Naravoslovno tehniški fakulteti, na Aškerčevi 12, v Ljubljani.