V naselju Močilno, nad Radečami, raste Gašperjev kostanj, najdebelejši domači kostanj v Sloveniji in v prsnem obsegu meri 1110 cm (11,10 m). S temi merami je postal najdebelejše drevo v Sloveniji.
Ime je prevzel po gospodarjih bližnje Kiškove domačije, kjer so ded, oče in sin Gašperji. Po besedah lastnikov je drevo staro več kot 300 let. Krošnjo sestavljajo štirje vrhovi. V votlini osrednjega vrha gnezdijo sove. Stari orjak še vedno obilno plodi in v jesenskem času s plodovi razveseli domačine.
V petek 10. maja 2019, je v senci Gašperjevega kostanja potekalo srečanje pod Gašperjevim kostanjem v organizaciji Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za gozdove.
Na srečanju so lastnik, predstavnica podjetja Tanin d.d. Sevnica, župan občine Radeče, predstavnik Zavoda RS za varstvo narave in predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije, podpisali Pismo o nameri in se s tem zavezali k nadaljnji skrbi za najdebelejše drevo v Sloveniji. Ob tej priložnosti je bil predstavljen tudi osnutek Gozdnogospodarskega načrta za GGE Radeče in naravovarstvene smernice za omenjeni načrt. Predstavljeno je bilo tudi strokovno arboristično mnenje, ki predstavlja temelj za sanacijo Gašperjevega kostanja, ki bo sledila jeseni.
Tako lahko zremo z optimističnim pogledom v prihodnost Gašperjevega kostanja.

Foto: arhiv ZRSVN   
Foto: arhiv ZRSVN