V petek 31.maja, Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z RD Ljubno in Občini Ljubno, organizira že tretji Dan za Savinjo 2019. Dan je namenjen šolam in širši javnosti s ciljem, da bolje spoznajo reko Savinjo, njeno okolico, rastlinske in živalske vrste, kamnine in procese v naravi. Pa tudi posledice posegov človeka in njegovih dejavnosti ter širši življenjski prostor, kamor vse pogosteje vtopamo ljudje.
Dan za Savinjo bo potekal v naselju Ljubno, ob Savinji v Vrbju in pri ribiškemu domu Ljubno, kjer bosta tudi vstopni točki za obiskovalce. Zatem bo pot vodila ob Savinji, kjer bodo na več kot dvajsetih prizoriščih potekale delavnice, vodeni sprehodi, igre. Spoznavali boste na kaj morate biti v naravi pozorni, kako se obnašati in jo čuvati za nas in naše zanamce. Izvajalci delavnic so strokovnjaki najrazličnejših področij, katerih delovno področje je vezano na naravo. Prihajajo iz vse Slovenije.


Foto: arhiv ZRSVN