S koncem meseca junija 2019 se je zaključil projekt coop MDD – Čezmejni program upravljanja načrtovanega pet državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava, pri katerem je bil partner tudi Zavod RS za varstvo narave. Zaključna konferenca projekta je potekala konec junija v Bad Radkersburgu.
Tekom trajanja projekta so bila tudi s podporo projekta razglašena tri biosferna območja: Biosferno območje Bačko Podonavje (Srbija), Biosferno območje Mura (Slovenija) ter Biosferno območje Spodnja dolina Mure (Avstrija). Na ta način so bila vzpostavljena biosferna območja v vseh petih državah in izpolnjen osnovni pogoj za kandidaturo za razglasitev prvega pet državnega biosfernega območja na svetu. Projektni partnerji v sled odličnih rezultatov projekta coopMDD že snujemo nadaljevalne projekte.

V sklopu projekta so bili postavljeni temelji sodelovanja upravljavcev varovanih območij narave na območju bodočega 5 – državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava. Ob sodelovanju partnerjev projekta in drugih deležnikov projektnega območja so namreč nastali pomembni dokumenti, na katerih bo v prihodnjih letih temeljilo nadaljnje delo. Pripravili smo Smernice za dinamični rečni koridor, Čezmejni akcijski načrt Mura – Drava – Donava ter Koncept čezmejne mreže rečnih šol. V sklopu projekta je bilo na projektnem območju vzpostavljenih 8 učilnic na prostem imenovanih rečne šole. V Sloveniji je rečna šola vzpostavljena v Polanskem logu. V vsaki državi je potekala tudi priprava lokalnih akcijskih načrtov. V Sloveniji smo to priložnost izkoristili za pripravo dolgo načrtovanega koncepta revitalizacije reke Mure in njenega poplavnega prostora. V sklopu projekta smo tako pripravili dva, za bodočnost reke Mure, pomembna dokumenta: Akcijski načrt obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura in Koncept interpretacije narave na območju Natura 2000 Mura.

Tekom projekta je nastala tudi publikacija.

 

Foto: projekt coop MDD