V sklopu projekta Čezmejni program upravljanja načrtovanega pet državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava ali krajše coop MDD, smo pripravili koncept revitalizacije reke Mure in njenega poplavnega prostora.
Koncept revitalizacije sestavljata dokumenta Akcijski načrt obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura in Koncept interpretacije narave na območju Natura 2000 Mura.0 Mura. Priprava obeh dokumentov je potekala med septembrom 2017 in junijem 2019 na participativen način – vključili smo številne zainteresirane deležnike na lokalni, regionalni ravni,državni in mednarodni ravni. Zainteresirana in širša javnost sta bili v proces priprave vključeni skozi številne delavnice, sestanke in predstavitve, skozi katere smo snovali širše družbeno soglasje o načinu revitalizacije rečnega prostora reke Mure.
Strokovne vsebine smo pripravili z zunanjimi strokovnjaki za lokalni razvoj (Zavod Iskriva), strokovnjaki za vodarstvo (Pomgrad – VGP d.d.), gozdarstvo (Zavod za gozdove Slovenije – Območna Enota Murska Sobota) in kmetijstvo (KGZS – Zavod Murska Sobota).   Oba dokumenta predstavljata pomembni strokovni podlagi, s pomočjo katerih bomo skupaj z ostalimi deležniki v prihodnjih letih izvajali ukrepe za revitalizacijo reke in predstavitev njene bogate narave obiskovalcem.

Foto: Arhiv ZRSVN