Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo s področja daljinskega zaznavanja. Na osnovi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-463/2-O-19/DE z dne 11. 7. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: Kartiranje krajinskih struktur pomembnih za biotsko raznovrstnost in blaženje podnebnih sprememb z daljinskim zaznavanjem. Naložba je financirana iz Sklada za podnebne spremembe.

Sprejem ponudb poteka do 19. avgusta letos do 12.00 ure.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN005125/2019-W01.

Razpisna dokumentacija: 

Razpisna dokumentacija z  navodili ponudnikom

Projektna naloga

Obrazec – Podatki o ponudbi

Obrazec – Izjava za gospodarski subjekt

Obrazec – Referenčno potrdilo

Obrazec – Predračun

Obrazec – Soglasje podizvajalca

Obrazec – ESPD

Vzorec pogodbe