Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo s področja informatike. Na osnovi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-479/2-O-19/AK z dne 18. 7. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: Računalniška oprema. 

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN005193/2019-W01.

Razpisna dokumentacija: 

Razpisna dokumentacija z navodili ponudnikom

Povabilo

Obrazec – Podatki o ponudbi

Obrazec – Izjava gospodarski subjekt

Obrazec – Predračun 

Obrazec ESPD

Sprejem ponudb poteka do 26. avgusta letos do 12.00 ure.