Projekt PoLJUBA, ki se osredotoča predvsem na neposredne ukrepe za izboljšanje stanja naravnega okolja in revitalizacijo kulturne krajine na 133 hektarih površine Ljubljanskega barja, je v svojem prvem letu uspešno dosegel zastavljene cilje, v določenih pogledih pa jih celo presegel. Odkupi zemljišč potekajo v skladu z načrti, izvedene pa so bile tudi številne raziskave vezane na ogrožene vrste, vključene v projekt, ki so podale nadaljnje usmeritve za ciljno usmerjanje projektnih aktivnosti

Več v sporočilu za javnost in na spletni strani projekta PoLJUBA

Foto: Branko Čeak, Pogled na Iščico, Ižanko in Krimsko pogorje

Foto: arhiv KP Ljubljansko barje, Strašničin mravljiščar