Na območju Naravnega rezervata glinokopnih jezerc z okolico na Bobovku pri Kranju so tri jezerca, ki so nastala kot posledica nekdanjega izkopavanja gline. V Uredbi in Odloku o zavarovanju je določeno, da se ribe lahko lovi v Čukovi jami, Krokodilnica in Ledvička pa sta območji, kamor človek minimalno posega in sta prepuščeni naravnim procesom. Ribolov je zato v njih prepovedan. Zaradi dogajanj v preteklosti so ribe prisotne v vseh jezercih. Ribe sicer popestrijo vodo, hkrati pa imajo tudi številne negativne vplive na ekosistem. Krapi med prehranjevanjem dvigujejo mulj, zato se ob tem v vodo sproščajo hranilne snovi, voda je kalna, vodne rastline pa se težko ukoreninjeno. Plenilske ribe se hranijo z vodnimi organizmi, kot so na primer ličinke kačjih pastirjev, mrest in paglavci dvoživk, vodni hrošči in druge živali. Posebej problematična plenilska vrsta pa je tujerodni sončni ostriž. Zaradi teh vplivov je združba vodnih organizmov v stoječih vodah z ribami praviloma revnejša. Z namenom, da se izboljšajo pogoji za druge vodne organizme, smo se na Zavodu RS za varstvo narave, OE Kranj, in lastniki glinokopnih jezerc, družina Zabret, dogovorili, da z ribolovom zmanjšamo količino rib v jezercih, kar omogočata tudi prej omenjena Odlok in Uredba. Da bo ribolov kontroliran, smo za ta namen določili tri dni, in sicer 20., 21. in 22. september od zore do mraka, pri tem pa nam bodo strokovno pomagali člani Ribiške družine Kranj. Ribiči se morajo za ribolov prijaviti, najuspešnejši pa bodo nagrajeni z ribolovnimi kartami za Čukovo jamo. Ujete ribe bomo prenesli v sosednjo Čukovo jamo, tujerodne pa humano usmrtili.
Ribolovne dneve podpirata tudi Mestna občina Kranj in Ministrstvo za okolje in prostor kot ustanovitelja naravnega rezervata.