Zavod RS za varstvo narave tudi letos sodeluje pri izvedbi dogodkov Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU, ki bo potekal septembra 2019 na Slovenski obali. Osrednjo pozornost namenjamo zeleni infrastrukturi – dogodek pod naslovom »Green Infrastructure 4 Green Future / Zelena infrastruktura za zeleno prihodnost« bo v petek, 20. septembra, v koprskem Škocjanskem zatoku. Dogodek namenjamo splošni in strokovni javnosti, izveden pa bo pod okriljem Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) ter njene akcijske skupine za ekološko povezanost (AS7), s podporo projekta AlpGov, v organizaciji Zavoda RS za varstvo narave in Ministrstva RS za okolje in prostor.
Na delavnicah EUSAIR v Izoli bo ZRSVN predstavili rezultate projekta PHAROS4MPAs. Osvetlili bomo tudi stanje slovenskih morskih zavarovanih območij in predstavili cilje in aktivnosti združenja upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij – MedPAN. Na konferenci »Evaluation and preservation of environment for tourism / Vrednotenje in ohranjanje okolja za turizem« bomo zastopali javni interes varstva narave.
Na dogodku Zavoda RS za varstvo narave in Ministrstva za okolje in prostor »Green Infrastructure 4 Green Future / Zelena infrastruktura za zeleno prihodnost«, bomo predstavili aktivnosti s področja načrtovanja in upravljanja zelene infrastrukture – več..
Dogodki letošnjega TSO bodo poteki pod geslom »SEA4FUTURE«, med 17. in 28. septembrom, v Izoli, Kopru, Portorožu in Piranu, dogajanje pa se bo začelo z uradno otvoritvijo 17. septembra v Portorožu.

Več o Tednu sredozemske obale in program vseh dogodkov.