Vsako leto 4. oktobra obeležujemo svetovni dan varstva živali. Na zemlji poznamo okrog 1,7 milijona živalskih vrst, vseh pa naj bi bilo veliko več kot 12 milijonov. Ocenjujemo, da v Sloveniji živi okrog 19.000 različnih živalskih vrst, med njimi so najbolj raziskane kopenske živali, medtem ko pestrost naših jamskih živali sodi v sam svetovni vrh.

Svetovni dan varstva živali obeležujemo slabih 90 let ( razglašen je bil leta 1931) in je namenjen izboljšanju razmer za vse živali sveta in povabilu, da svet postane boljši za vse živali.

Obeleževanje okoljskih dni je še posebej dobrodošlo v času, ko se srečujemo z velikimi spremembami, ki jih je človeštvo povzročilo s svojim načinom življenja, razmišljanja in delovanja. Vse bolj kaže na to, da bo potrebno razvoj in napredek, kot smo ga razumeli do sedaj ponovno premisliti in opredeliti. Vse večje pa so tudi težnje k odpravljanju posledic za naravo, ki ne zmore več velikih obremenitev in pritiskov.

Živalske vrste so skupina živih bitij, ki so med seboj enakovredne, povezane ter za svoj obstoj potrebujejo  osnovne življenjske pogoje – neonesnažen prostor, hrano in vodo. Tako imenovani specialisti med živalskimi vrstami imajo  več zahtev – uspevajo le v posebnih, a za njihov obstoj nujno potrebnih pogojih. Prav slednjih smo v procesu intenzivnega »razvoja«, izgubili največ. Človek živali najbolj ogroža s svojimi posegi (izguba prostora, hrane, vode), intenzifikacijo kmetijstva (izguba prostora, hrane in vode), opuščanjem rabe (izguba prostora), vnosom tujerodnih vrst (izguba prostora, hrane in vode), onesnaževanjem in pretirano rabo naravnih virov.

Zavod RS za varstvo narave ob tem prazniku nagovarja vse, da se zavzemajo za ohranjanje živali in poudarja, da vsak posameznik lahko prispeva k prijaznejšemu okolju za živali. Včasih že s tem, da odvrže predsodke v glavi.