NARAVOVARSTVENI DAN 2019, je potekal 13. novembra letos v Hiši EU. Organizator dogodka je bil Zavod RS za varstvo narave. Dogodek je bil namenjen deležnikom, ki so povezani z varstvom narave. V uvodu sta nas nagovorila mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave in Marko Maver, državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor in. Oba sta v svojih nagovorih poudarila pomembnost narave, naravovarstva ter izpostavila sodelovanje naravovarstvenikov z vsemi deležniki v prostoru. Osrednja tema Naravovarstvenega dne 2019 je bila Prihodnost narave. K prispevkom smo povabili državne, lokalne in nevladne organizacije, ki morajo naravovarstvene zahteve spoštovati, upoštevati ali jih izvajati.
Dogodka se je udeležilo več kot 100 udeležencev, ki so po predstavitvah s področja kmetijstva, infrastrukture, gozdarstva, lovstva, planinstva, ribištva, upravljanja z vodami, etike, komunikacije in lokalne skupnosti Ankaran, dogodek zaključili z razpravo in željo po večji povezanosti, sodelovanju, strpnosti, poslušanju,..ter boljšemu finančnemu in kadrovskemu stanju na vseh področjih.

Predstavitve govorcev