V projektu Vezi narave smo konec toplega in deževnega in tako idealnega novembra za sajenje sadik,  v Obsotelju posadili kar 100 sadik hrasta. S tem smo na to območje vnesli nova potencialna habitatna drevesa za večji vrstni spekter živali.  Vzpostavili smo sodelovanje z lastniki parcel in jim predstavili pomen sajenja novih in ohranjanja starih hrastovih dreves. Lastniki parcel z mogočnimi starimi hrasti v odprti krajini, so se po uskladitvi zavezali, da hrastov v naslednjih petnajstih letih ne bodo posekali. Zavod RS za varstvo narave pa jih je s pomočjo projekta Vezi narave vzel v zakup.
Celotna akcija je potekala z namenom izboljšanja habitata ogrožene vrste hrošča, hrastovega kozlička, ki za svoj obstoj potrebujejo stara hrastova drevesa.


Foto: Arhiv ZRSVN, Star hrast in sadika hrasta