Na Madžarksem je 17. in 18. decembra 2019 potekal zaključni dogodek projekta Danube GeoTour. Bakony-Balaton UNESCO globalni geopark iz Madžarske je gostil predstavnike partnerskih organizacij iz 8-ih držav, ki so sodelovale v okviru projekta Danube GeoTour. Podnaslov projekta ” Valorizacija geološke dediščine za trajnostni in inovativni razvoj turizma v podonavskih geoparkih” razkriva izziv s katerim so se soočili partnerji v okviru projekta, ki ga sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).

Največji dosežek projekta je skupna Danube GeoTour tura, oblikovana kot sodelovanje med različnimi regijami in geoparki in predstavlja produkt, ki povečuje vidnost in turistično privlačnost sodelujočih geoparkov. Izmenjava izkušenj, dobrih praks, uporaba novih pristopov interpretacije dediščine in vključevanje lokalnih ponudnikov v projekt pa so pomembni vidiki projekta, ki podonavske geoparke približujejo ostalim evropskim geoparkom.
Glavne aktivnosti v projektu sta predstavljala oblikovanje prostorov za geointerpretacijo ter razvoj geoproduktov, ki so jih razvili vsi partnerji v projektu, vsak v povezavi s svojo geološko dediščino in lokalnim okoljem. V projektu so sodelovali partnerji geoparki: Idrija (Slovenija), Papuk (Hrvaška), Styrian Eisenwurzen (Avstrija), Iron Mountains (Češka), Karawanken/Karavanke (Avstrija/Slovenija), Hateg (Romunija), Djerdap (Srbija) in Bakony-Balaton  in so na zaključnem dogodku natančneje predstavili rezultate projekta. Novi centri za obiskovalce, nove tematske poti, ‘geološko kolesarjenje’, ‘geo-rafting’ in ‘geo-vino’ so nekateri izmed rezultatov, ki so jih uspešno pripravili v sodelujočih geoparkih.
Na tiskovni konferenci zaključnega dogodka sta prisotne najprej pozdravila in nagovorila Puskás Zoltán, direktor Bakony-Balaton UNESCO globalnega geoparka in Kristin Rangers, koordinatorka Evropske mreže geoparkov, ki je projekt predstavila kot primer dobre prakse sodelovanja in mreženja med evropskimi geoparki.   Predstavnica Zavoda RS za varstvo narave pa je poudarila pomembnost varovanja naravne in geološke dediščine v geoparkih.

Sodelujoči partnerji že razmišljajo o možnostih prihodnjih skupnih projektov in sodelovanja.

Več o projektu in organizatorjih najdete:
www.interreg-danube.eu/danube-geotour 
www.geopark.hu