Ob 50 obletnici delovanja Morske biološke postaje Piran je vodja OE Piran, mag. Robert Turk navdušil s predavanjem, ki ga je naslovil »Pod plaščem navidezne nespremenljivosti« in prisotne opozoril na privid oz. varljiv občutek nespremenljivosti morja, ki ga v resnici vse bolj izčrpavamo, morsko dno pa je marsikje degradirano v svojevrstno puščavo.
Naj bo ta misel v opozorilo v času, ko “narava spi” in ko morje v tem času večina doživlja le kot veliko vodno površino.