Zavod RS za varstvo narave razpisuje tri prosta delovna mesta:

 

  • delovno mesto Naravovarstvenega svetnika za koordiniranje projekta LIFE-IP NATURA.SI na Osrednji enoti v Ljubljani – Razpisna dokumentacija,
  • delovno mesto Naravovarstvenega svetovalca za administrativno upravljanje projekta in strokovne naloge na projektu MURA na Območni enoti Maribor – Razpisna dokumentacija,
  • delovno mesto Naravovarstvenega svetovalca za strokovne naloge na projektu MURA na Območni enoti Maribor – Razpisna dokumentacija.