Dvoživke, kot nam pove ime, del svojega življenja preživijo v vodi, del pa na kopnem. Temu »dvojnemu življenju« je prilagojena tudi njihova telesna zgradba – imajo tanko kožo s številnimi žlezami, dihajo skozi kožo in preprostimi pljuči. Čeprav so dvoživke, so vezane na tri tipe bivališč  – mrestišča, poletna bivališča in prezimovališča. Vsi trije tipi bivališč so za njih enako življenjsko pomembna. Do svoje odrasle dobe so praviloma vezane na vodno okolje, medtem ko svoja odrasla življenja preživijo na kopnih poletnih bivališčih in kasneje tudi prezimovališčih. Dvoživke so hladnokrvne, torej je njihova telesna temperatura povsem odvisna od temperature okolja. Zimo preživijo v neaktivnem stanju (praviloma v gozdu, lahko pa tudi v vodi), torej se ne prehranjujejo, niti ne hodijo iz svojih prezimovališč.

Dvoživke sodijo med ogrožene vrste tako v slovenskem kot širšem merilu in so vse uvrščene na Rdeči seznam kot so tudi vse zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Nekatere (4 v Sloveniji) med njimi pa so tudi tako imenovane Natura 2000 vrste.

Pri nas najdemo dvoživke iz dveh redov – repate in brezrepe. Skupini se med seboj razlikujeta predvsem po razmnoževanju. Pri brezrepih dvoživkah (krastače, urhi, rege in prave žabe) poteka zunanja oploditev, torej samica odlaga jajca, samec pa jih oplaja. Oplojen skupek jajc imenujemo mrest. Mreste v pomladnem času videvamo v mlakah in drugih stoječih vodah.

Pri repatih dvoživkah (močerili, močeradi in pupki) poteka oploditev vedno v telesu samice, ki kasneje odložijo jajčeca. Oba reda jajca odlagajo v in ob vodah in tako se vse dvoživke ob času parjenja odpravijo do vodnih teles. Ko jajca odložijo v ali ob vodi, se dvoživke odpravijo v svoja poletna bivališča. To njihovo selitev, imenujemo jo primarno selitev, v celinski Sloveniji poteka med koncem februarja in koncem marca.

Kasneje se selijo še enkrat  – sekundarna selitev – ko se odselijo do svojih zimskih bivališč. Te selitve so bistveno manj množične od pomladnih in potekajo v različnih časovnih obdobjih.

Ena večjih akcij za varstvo dvoživk letos poteka na cestah v Mestni občini Kranj. Več informacij najdete v sporočilu za javnost

V obvestilu o zapori ceste najdete vse informacije , ki je tokrat namenjena dvoživkam! Zapora bo postavljena že 1. marca 2020. 

Zavod RS za varstvo narave pa sodeluje tudi v akciji “Pomagamo žabicam čez cesto na odseku Mengeš – Koseze pri Vodicah od 28. februarja 2020. Več o akciji in morebitni vaši udeležbi nadete tu.

 

zapore ceste