Najditelj meteorita Prečne pri Novem mestu, je na domačem dvorišču že v sredo, 4. marca popoldne našel nenavaden kos kamna, za katerega se je izkazalo, da je kos meteorita. O nenavadni najdbi je v soboto zvečer obvestil Bojana Ambrožiča. Ambrožič je organiziral iskanje meteorita v soboto, 7. marca dopoldne na predvidenem območju padca vzhodno od Novega Mesta, vendar iskanje ni bilo uspešno. Kot je povedal najditelj, so ga k obvestilu o najdbi vzpodbudile številne objave o meteoritu v medijih.

Zavod RS za varstvo narave je sodeloval na novinarski konferenci predstavitve najdbe meteorite na Dolenjskem v Prirodoslovnem muzeju Slovenije je v nedeljo, 08. marca letos. To izjemno najdbo so predstavili najditelj meteorita Gregor Kos, kustos Prirodoslovnega muzeja dr. Miha Jeršek in geolog Bojan Ambrožič. Iz Zavoda RS za varstvo narave sta sodelovala direktor mag. Teo Hrvoje Oršanič in geologinja iz območne enote Novo mesto, Andreja Škedelj Petrič.

Prve analize najdbe, ki jih je opravil Ambrožič, sicer zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani, so pokazale, da gre za navaden hondrit, kamniti meteorit, ki je tudi najbolj pogosta vrsta meteoritov, ki padejo na Zemljo. Izmerjena teža primerka znaša 203 g, (velikost približno 7 cm  x 5 cm). Mineralna sestava je pokazala, da je vzorec sestavljen iz silikatov – mineralov piroksena in olivina in železovo-nikljevih mineralov. Prav prisotnost niklja v vzorcu je potrdila, da gre za meteorit, saj je prisotnost niklja v veliki količini značilna le za meteorite.  Meteorite se glede na pravila poimenuje po kraju najdbe in glede na to, da je večji kraj v bližini najdbe Novo mesto, so ga imenovali po njem.

Direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič je najditelju in ostalim udeležencem konference izrekel čestitke in ob tem ponovno pozval iskalce, naj o morebitnih nadaljnjih najdbah še naprej obveščajo pristojne strokovne službe. Glede na določila Zakona o ohranjanja narave, ki prepoveduje dajanja v promet minerale, naravne vrednote določene s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot, v predmetni zadevi meteorit in prepoveduje tudi izvoz oz. iznos le-teh, pa je izrazil še upanje o poštenosti tudi tujih »lovcev na kamne iz vesolja«, ki bi ob morebitnih najdbah predali meteorit slovenskim znanstvenikom.

Ker geologi predvidevajo, da najdeni primerek meteorita, ki je padel na slovenska tla zagotovo ni osamljena in edina najdba, so javnost, predvsem prebivalce Dolenjske pozvali, naj temeljito pregledajo dvorišča, vrtove, travnike in njive, pa tudi žlebove ter strehe hiš in o morebitnih najdbah obvestijo pristojne strokovne službe.

Po konferenci je bilo s strani najditelja meteorita Novo Mesto Gregorja Kosa, direktorja ZRSVN mag. Tea Hrvoja Oršaniča izpolnjeno tudi Obvestilo o najdbi, ki je naravna vrednota in izhaja iz 75. člena Zakona o ohranjanju narave,  s podatki o najditelju, lokaciji in datumu najdbe ter trenutni lokaciji  hrambe primerka.

Pripravila:
Andreja Škedelj Petrič, univ.dipl.ing.geologije