Spoštovani;

Zaradi ukrepov preprečevanja širitve virusa COVID – 19 je delo na Zavodu RS za varstvo narave spremenjeno.

Vse območne enote delujejo omejeno – skladno z navodili pristojnih institucij in direktorja za zmanjševanje širjenja virusa COVID-19.
Vse stranke prosimo, da vloge pošljete po e-pošti. 

Naši kontakti:
Osrednja enota: t: 01 230 95 00, e-pošta: zrsvn.oe@zrsvn.si
Območna enota Ljubljana: t: 030 360 108: zrsvn.oelj@zrsvn.si
Območna enota Kranj: t: 04 2019 460, e-pošta: zrsvn.oekr@zrsvn.si
Območna enota Celje: t: 03 4260 343, e-pošta:zrsvn.oece@zrsvn.si
Območna enota Maribor: t: 02 3331 370, e-pošta: zrsvn.oemb@zrsvn.si
Območna enota Nova Gorica: t: 05 3305 310, e-pošta: zrsvn.oeng@zrsvn.si
Območna enota Novo mesto: t: 07 3931 555, 031 386 338, e-pošta: zrsvn.oenm@zrsvn.si
Območna enota Piran: t:  05 6710 900, e-pošta: zrsvn.oepi@zrsvn.si
Za medije: t: 031 617 370, e-pošta: pr.zrsvn@zrsvn.si