22. marca obeležujemo svetovni dan voda. Obeleževanje tega dne nas nagovarja k ozaveščanju o pomenu vode za obstoj človeka in ohranjanju redkih in ogroženih habitatov. Letošnja poslanica je »Voda in podnebne spremembe« . Voda je naš najdragocenejši vir in uporabljati jo moramo odgovorneje in omogočiti njeno dostopnost na trajnosten način. Prav tako poslanica opozarja na spreminjanje klime in s tem povezanega dvigovanja morske gladine.

Poslanica s strani Združenih narodov nas opozarja:

  • Konec je čakanja, oblikovalci podnebne politike morajo vodo postaviti v središče svojih akcijskih načrtov;
  • Voda lahko pomaga v boju proti podnebnim spremembam – obstajajo trajnostne in cenovno dostopne rešitve za oskrbo z vodo;
  • Vsak naj opravi svojo vlogo – v vsakdanjem življenju obstajajo presenetljivo enostavni koraki, ki jih vsak od nas lahko naredi za omilitev podnebnih sprememb.

785 milijonov ljudi po svetu  nima dostopa do osnovne storitve pitne vode. Tudi za tiste, ki imajo dostop do vode – samega vira, od katerega je odvisno zdravo, produktivno življenje – so storitve pogosto nezadostne za zadovoljevanje osnovnih potreb. Ponekod se še vedno srečujemo z neustreznim dostopom do vode, je ta onesnažena ali pa na voljo le gospodarstvu, namesto prebivalstvu.

Zavod RS za varstvo narave vodo obravnava kot sestavni del ekosistemov in kot povezovalni člen med različnimi ekosistemi, torej celostno. Naše pristojnosti segajo na območja z naravovarstvenim statusom. Voda za nas ni slana ali sladka tekočina, ampak okolje, ki nudi življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Te so med seboj prepletene v prehranjevalnih verigah in soodvisne, ravnovesje med njimi pa lahko ohranjamo le, če v vodne in obvodne ekosisteme ne posegamo preveč.

Vode so odličen vir blaženja klimatskih sprememb, tudi pri nas. Za to poskrbi ohranjena obvodna vegetacija. Močan blažilec klimatskih sprememb pa so tudi mokrišča, ki delujejo kot gobe – kadar je vode dovolj, jo vsrkajo v večjih količinah kot katera koli tla in kadar je suša, voda počasi izhlapeva iz mokrišč.

Ohranjene vode kot dobro delujoči ekosistemi so eden od ključev za dobrobit človeka. To se nam kaže prav v tem času, ko so človekove dejavnosti zelo omejene. Na kvaliteto vode namreč najbolj vplivajo intenzivno kmetijstvo, množični turizem, potrebe gospodarstva in neustrezni posegi.

V le nekaj tednih v tem težkem obdobju za človeka, ko so pritiski človekovih dejavnosti močno omejeni, spet videvamo dna nekaterih vodotokov, ki jih prej nismo, obogateno življenje nekaterih rastlinskih in živalskih vrst, ki jih prej nismo opazili. Nihče od naravovarstvenikov ne želi tovrstnega življenja v nedogled, a sprenevedali bi se, če ne bi opazili, da je narava nujno potrebovala počitek.

Verjamemo, da bomo po obdobju karantene koristi ohranjene narave in vseh voda, znali bolj, drugače in bolj vzdržno uporabljati.