Od izbruha pandemije bolezni COVID 19 so se pojavile različne informacije v zvezi z netopirji. Zavod RS za varstvo narave sodeluje v projektu LIFE-IP NATURA.SI, kjer so strokovnjaki pripravili strokovne in preverljive informacije na temo netopirjev in virusa SARS-CoV-2.

Pojasnila najdete v prispevkih:
– Neposreden prenos netopirskih koronavirusov na ljudi kljub obsežnim raziskavam ni bil znan
 – Virus SARS-CoV-2 je virus, ki ga prenašajo ljudje. Neposredni prenos netopirskih koronavirusov na ljudi ni bl zanan nikjer na svetu