V sklopu obeleževanja majskih okoljskih dni je Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje tudi letos sodelovala na Dnevu za Savinjo. Letos smo 29. maja, pri OŠ Rečica v Rečici ob Savinji, v organizaciji Občine Rečica ter Društva prijateljev mladine v zmanjšanem obsegu, skladno z navodili in priporočili epidemije Covida – 19, sodelovali z naravovarstveno vsebino s področja  voda, procesov v vodi, ter pomenu ohranjanja vodnih ekosistemov. Pripravili smo delavnico na temo prečiščevanja voda (filtracija) in s pomočjo poskusa predstavili čiščenje voda ter posledice prekomernega onesnaženja. Predstavili smo procese pretakanja vode skozi  različne plasti zemlje, pomen zemeljskih plasti, debeline in sestave, pomen ohranjanja podzemnih horizontov ter pomen drevesne in grmovne vegetacije.
Osnovnošolci, udeleženci delavnice so se preizkusili v eksperimentiranju, primerjali rezultate ter ugotavljali povezavo, dinamiko procesov, intenzivnost čiščenja onesnažene vode ter povezovanja in soodvisnosti.