Združenje upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij (MZO) – MedPAN je nedavno objavilo Poročilo o delu v letu 2019.
Med ustanovnimi člani združenja je bil leta 2008 tudi Zavod RS za varstvo narave, danes pa je v združenje vključenih že 122 organizacij iz 19 sredozemskih držav, ki bodisi upravljajo morska zavarovana območja oziroma so posredno ali neposredno vključene v njihovo načrtovanje, ustanavljanje ali upravljanje.
Poročilo ponuja osnovne informacije o organizaciji združenja, njegovem položaju v sredozemskem in globalnem kontekstu morskih zavarovanih območij ter o ključnih aktivnostih združenja. Te se nanašajo na sedem strateških ciljev:
1 – močno in dejavno združenje,
2 – aktivne mreže upravljavcev MZO na vseh nivojih,
3 – izboljšanje kompetenc in znanja upravljavcev MZO,
4 – boljše poznavanje in baze podatkov o sredozemskih MZO,
5 – večja ozaveščenost in podpora MZO,
6 – uresničevanje nacionalnih, evropskih in mednarodnih politik vezanih na MZO in
7 – sistemsko in stabilno financiranje združenja in upravljanja MZO.