V naravnem parku Haloze – Čerinovo smo v projektu LIFE TO GRASSLANS tamkajšnjim kmetom v uporabo predali prikolice za prevoz živine. Tako bodo kmetje vključeni v projekt, pa tudi okoliški kmetje, različne vrste živih živali lahko prevažali s kmetij na pašnike in med njimi. Ob tej priložnosti je direktor Zavoda RS za varstvo narave, mag. Teo Hrvoje Oršanič poudaril, da pašna živina predstavlja enega od nujnih ukrepov za ohranjanje suhih travišč, ki pomembno prispevajo k biotski raznovrstnosti, ki jih ogrožata zaraščanje in intenzivno kmetijstvo. Skrb za travišča je bila za kmete z gospodarskega vidika neekonomična, namen projekta LIFE TO GRASSLANDS pa je ta ekonomski trend obrniti in omogočiti razvojno priložnost.
Travišča so marsikdaj na težje dostopnih in za obdelavo neugodnih okoljih, enako je v hribovitih Halozah, kjer so prihodki kmetov skromni. Tekom projekta smo na tem območju odstranili zarast na traviščih, postavili pašno opremo in vzpostavili model trajnostne obdelave travišč.
V projekt je sicer vključenih 670 hektarjev travišč po celotni Sloveniji, od tega 270 hektarjev in 125 kmetij v Halozah.

Več na spletni strani LIFE TO GRASSLANDS.