Zavod RS za varstvo narave je vodilni partner projekt LIFE TO GRASSLANDS (Ohranjanje in upravljanje suhih travišč vzhodne  Slovenije), ki se je začel leta 2015 in se konča letos oktobra. V projektu smo vzpostavili dobro sodelovanje med naravovarstveno in kmetijsko stroko z namenom vzpostavljanja trajnostnega ekonomsko donosnega kmetovanja na vrstno pestrih traviščih. Projekt je dobro sprejet tudi med lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki.

Zaključno srečanje projekta bo 17. septembra na Ptuju.