Danes je Dan varstva Dinaridov, ki ga je Generalna skupščina mreže parkov Dinaridov razglasila v lanskem letu, torej leta 2019. Ta dan še posebej poudarjamo pomen naravne in kulturne dediščine držav Dinarskega loka ter preplet naravnega bogastva ter kulturnih in zgodovinskih vrednot tega dela Evrope.
 V letošnjem letu je vsa področja našega dela zaznamovala pandemija bolezni COVID-19 in vsi, ki delamo na področju varstva narave pozivamo k povezovanju tako strokovnjakov s področja naravovarstva  kot z drugimi strokami. Virus SARS-CoV-2 je zoonotičen virus, kot nekateri drugi virusi, ki so iz živali »preskočili« na človeka (npr. ptičja gripa) in zato je sodelovanje med strokovnjaki različnih strok še toliko bolj smiselno. Zavedati se bomo morali tudi, da je globalno prekomerno izkoriščanje narave na ta »preskok« še dodatno vplivalo.
Virus je na območju Dinaridov dramatično vplival na naše zdravje, prinesel pa je tudi socialne in ekonomske izzive, ki bodo na naša življenja vplivali dolgoročno. Lahko se nam zgodi, da se varstvo narave postavi na stranski tir a bolj smiselna je večja povezanost z naravo za kar je nujno strokovno ohranjanje narave in trajnostni razvoj.
Na območju Dinaridov je 10 odstotkov zavarovanih območij in predstavljajo center biotske raznovrstnosti na nivoju Evrope s številnimi endemitskimi vrstami. Ta območja so v zadnjih letih postala vse bolj zanimiva za obiskovalce, v času pandemije pa tudi za domačine.
Zato danes, 7. oktobra, na Dan varstva Dinaridov pozivamo vse, ki sodelujejo pri varstvu narave in nanjo vplivajo, nevladne organizacije in akademsko sfero in še posebej odločevalce, torej Vlade članice parkov Dinaridov, da se zavejo, da s svojim delovanjem lahko bistveno pripomorejo k boljšemu življenju in lažjemu spopadanju s pandemijo in posebej časom po njej. Posebno pozornost naj namenjajo regionalnemu sodelovanju in prenosu dobrih praks varstva narave in možnostjo sodelovanja različnih strok, ljudi in izobraževanja.
Tokrat je naša skupna prihodnost še toliko bolj odvisna od zdrave narave, ki v končni posledici predstavlja tudi zdravje ljudi.

slika: Wikipedija