Pred nekaj dnevi sta Evropska okoljska agencija in Evropska komisija izdali poročilo z naslovom Stanje narave v EU (State of the Nature in EU).
V poročilu so zbrane informacije o stanju območij Natura 2000 – informacije, ki jih po Habitatni in Ptičji direktivi poročajo države članice EU. Predstavljeno je stanje narave med leti 2013 – 2018.