Izobraževalni in doživljajski dogodek 24 ur z reko Muro, ki se je zadnjih pet let odvijal v Veržeju, smo letos prilagodili danim razmeram in ga izvedli v drugačni obliki. Aktivnosti, ki so se odvijale v Veržeju, Krogu, Apačah in Tratah, so osnova za nastanek celoletnega izobraževalno doživljajskega festivala ob Muri – MURA FESTIVALA. Znanje in doživetja ob Muri tako širimo po celotnem Biosfernem območju ter izvajamo tako, da bodo v bodoče najmlajši, mladi in vsi zaiteresirani skozi celo leto spoznavali naravovarstveni in kulturni pomen reke Mure. Dogodke spreminjamo v aktivnosti in se prilagajamo nastalim razmeram in tako naravoljubom in vedoželjnim obiskovalcem vseh vrst že načrtujemo aktivnosti tudi za leto 2021.
Po vzoru priljubljenega dogodka v Veržeju smo letos v septembru izvedli izobraževalno doživljajske delavnice in vodenja na štirih lokacijah. Organizacijo pa so omogočili: občina Veržej in Apače, Muzej norosti Trate in Razvojni center Murska Sobota. Aktivnosti so bile izvedene v sklopu naravoslovnih dni lokalnih šol in vrtcev. S pomočjo mariborske enote Zavoda za varstvo narave, Studia Loščika, Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, Zavoda za gozdove, Krajinskega parka Goričko, Geološkega zavoda Slovenije, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Pomurskega muzeja Murska Sobota, Inštituta Lutra, Zavoda Logarica, mag. Tomaža Kristofiča in Muzeja norosti Trate je prav vsaka skupina otrok doživela in spoznala košček bogastva te velike reke. Udeležencem smo približali edinstveno živalstvo, rastlinstvo, neživo naravo, kulturno dediščino in etnološkemu izročilu – vse v povezavi z reko Muro.