Zavod RS za varstvo narave je izvajalec v projektu Alptrees. V sredo, 25. novembra ob 10. uri, bo potekala prva regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah po virtualni aplikaciji Zoom.
Tema delavnice bo trajnostna raba in upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami (TDV) v urbanih, semi-urbanih in gozdnih ekosistemih alpskega prostora.
V projektu je bila pripravljena tudi zgibanka,  ki naslavlja prilagoditvena prizadevanja za blaženje podnebnih sprememb v alpskem prostoru.