Lani so sodelavci Zavoda RS za varstvo narave s pomočjo študentov odstranjevali navadno barvilnico. Našemu delu v poletnem obdobju je sledilo jesensko preverjanje, kjer smo ugotovili, da so rastline spet množično vzkalile. Zato smo odstranjevanje ponovili.
Navadna barvilnica (Phytolacca americana) je trajnica, ki je na pogled lepa in mogočna, celo posebna rastlina. Če jo ohranjamo do cvetenja in kasnejšega plodenja pomeni, da je odstranjevanje toliko bolj zahtevno.
Okolico gradu Jable pri Mengšu, smo na Zavodu RS za varstvo narave izbrali, ker vrsta tam še ni bila zelo razširjena, okoliški gozd pa je pomemben življenjski prostor, vključen v omrežje Natura 2000. Navadna barvilnica ima namreč zelo negativen vpliv na gozd – na njegovo pomlajevanje in rastline v podrasti ter posledično tudi na številne živali, ki so odvisne od rastlin, ki jih navadna barvilnica izpodriva.
Letos smo očistili vseh trinajst lanskoletnih lokacij ter nekaj novih mikrolokacij. Najprej smo obrali jagode (plodovi) in s tem preprečili razširjanje semen, ki lahko kalijo še po štiridesetih letih, nato pa smo rastline tudi izkopali. Skupno smo očistili okrog enega hektarja površin. Pri odstranjevanju smo bili pozorni na izkopavanje celotne rastline, torej skupaj s korenino. S tem smo omogočili avtohtonim rastlinam razrast na območjih, na katerih se je sicer razbohotila navadna barvilnica.
Območje bomo spremljali tudi v prihodnje, saj je ohranjanje gozdnega ekosistema zelo pomembno. Prav tako pa se bomo povezali tudi z upravljavci območja (lastniki, gozdarji, lokalnimi društvi, občino) in drugimi zainteresiranimi organizacijami, saj bomo s skupnimi močmi lahko uspešnejši pri odstranjevanjih.