V sklopu projekta ALPTREES smo 30. septembra izvedli Nacionalno delavnico z deležniki in predstavniki v Sloveniji. Cilj projekta je bolj učinkovito upravljanje in trajnostna raba tujerodnih drevesnih vrst(TDV) v alpskem prostoru z razvojem transnacionalne strategije za upravljanje s TDV. Delavnico smo organizirali v sodelovanju s partnerji v projektu: Razvojno agencijo Sora d.o.o., Gozdarskim inštitut Slovenije in Mestno Občino Maribor. Udeleženci delavnice pa so bili strokovnjaki in raziskovalci s področja gozdarstva, naravovarstva in hortikulture ter predstavniki občin, ki imajo izkušnje in interes za trajnostno upravljanje in delo s tujerodnimi drevesnimi vrstami.
Ogledate si lahko posnetke predavanj, ter rezultate in zaključke delavnice preberete v poročilu.

Projekt ALPTREES projekt je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg V-B Območje Alp iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.