Spoštovani,
vsem, ki ste z naravo povezani, želimo prijazno leto 2021.