Zaključna konferenca projekta Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR (Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov) bo potekala v sredo, 13. januarja, ob 9h preko video povezave: https://global.gotomeeting.com/join/185236949. Na konferenci bomo predstavili vsebino projekta in sodelovanje projektnih partnerjev. Vljudno vabljeni.

V enoletnem projektu smo partnerji preverjali možnost izvajanja ukrepa VTR z dvema datumoma košnje (dvostopenjsko izvajanje). Površine, na katerih je ptič kosec (Crex crex) v tekočem letu prisoten, se kosijo pozno (od 1.8. dalje) za zagotavljanje gnezditvene uspešnosti kosca. Travnike, na katerih se v tekočem letu kosec ne nahaja, pa se lahko kosi prej.
V projektu smo razvili tudi predlog delno rezultatsko-usmerjenega ukrepa. Upravičenci, ki uspešno izvajajo ukrep VTR in dolgoročno ohranjajo vlažne ekstenzivne travnike, ki so življenjski prostor kosca in drugih travniških ptic, dobijo plačilo za doseganje uspešnega rezultata. Uspešen rezultat predstavlja prisotnost pojočega samca kosca na vpisanih površinah.