Zavod RS za varstvo narave je v okviru projekta Vezi narave očistil in poglobil mrtvico reke Bistrice v občini Bistrica ob Sotli. Z vzpostavitvijo povezave med mrtvico in reko Bistrico, se bo lahko višek vode iz Bistrice prelival v mrtvico in mrtvica ima lahko sedaj večji pretok vode. Z izkopom odpadkov in zemljine smo uredili dva manjša zatona. Na celotni lokaciji bomo zasadili tudi sadike avtohtonih dreves kot so vrbe, jelše in jeseni.
V duhu obeležitve Svetovnega dneva mokrišč smo tej mrtvici zagotovili kar najboljše pogoje za zadrževanje vode, izboljšanje biotske raznovrstnosti, poplavne varnosti in blaženja podnebnih sprememb.


Pred posegom


Po posegu