Od leta 2013, ko je Generalna skupščina Združenih narodov 3. marec razglasila za Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, ta okoljski praznik obeležujemo tudi pri nas. Letošnja poslanica je “Gozdovi in preživetje – ohranjanje ljudi in planeta” in posebej poudarja vlogo gozdov, gozdnih vrst in ekosistemov, ki omogočajo preživetje najmanj sto milijonov ljudi po svetu, posebej avtohtonih in lokalnih skupnosti, ki so zgodovinsko povezane z gozdnatimi in gozdnimi območji.
Tudi v Sloveniji, s skoraj šestdeset odstotkov površine, imajo gozdovi izjemen pomen za biotsko raznovrstnost, še posebnega Natura 2000 gozdna območja, med katerimi imamo najmanj 48 vrst (43 živalskih in 5 rastlinskih vrst) ter 11 habitatnih tipov Nature 2000.
Zaradi epidemiološke slike, v Sloveniji še vedno večinoma ostajamo v državi ali v svojih regijah. Obisk gozdov in s tem pritisk na gozdne ekosisteme se je v teh razmerah povečal, zato pozivamo vse, da v gozdovih spoštujejo prostoživeče živalske in rastlinske vrste in jim s svojim obiskom omogočajo, da živijo naprej. Še posebej apeliramo na vse, da se v naravnem okolju ne vozijo z motorji, štirikolesniki ali motornimi sanmi. Za rastlinske in živalske vrste je dobesedno življenjskega pomena, da imajo takšne pogoje, da lahko preživijo, medtem ko za človeka te vožnje niso nujne, ampak le hobi.