Po uspešni lanski akciji prenašanja dvoživk čez cesto pod Joštom, ko je okrog 130 udeležencev v treh dneh na varno preneslo okoli 2000 dvoživk, za ohranitev dvoživk tudi letos Mestna občina Kranj, Zavod RS za varstvo narave in Joštarji pripravljamo akcije, s katerimi bomo zmanjšali smrtnost dvoživk na cestah in jim omogočili uspešen razplod.
Tovrstne akcije na območju, kjer ni podhoda za dvoživke pomembno prispevajo k varstvu dvoživk, zelo pomembne pa so tudi za nas, saj uravnavajo številčnost žuželk, polžev in pajkov, s katerimi se hranijo. Na njihovem jedilniku se tako znajdejo tudi komarji in druge vrste, ki znajo biti ljudem skrajno neprijetne, tudi na njihovih vrtovih in poljih.
Hkrati so dvoživke pomemben pokazatelj stanja narave, saj so občutljive na spremembe in med najbolj ogroženimi živalskimi skupinami. Tako velika številčnost in pestrost dvoživk kažeta na dobro stanje okolja. Največjo grožnjo jim predstavljata uničevanje primernih življenjskih okolij in smrtnost na cestah v času selitev na mrestišča. Dvoživke se namreč razmnožujejo v vodah, kjer jih večina svatuje, odlaga mrest in preživi obdobje »paglavca«. Ko odrasle odložijo mrest, mladi osebki pa se preobrazijo, se praviloma odpravijo v poletna bivališča, kjer se hranijo in si naberejo zaloge za zimo, ki jo preživijo v zatočišču na kopnem ali redkeje v vodi. Spomladi se ponovno odpravijo na mrestišča. Prezimovališča, mrestišča in poletna bivališča so enakovredni deli življenjskega prostora dvoživk, ki so med sabo povezani s selitvenimi potmi. Selitvene poti so ustaljene in spomladi se osebki iste populacije skoraj istočasno odpravijo v bližnje vode. Selitev ob ugodnih vremenskih razmerah lahko traja samo nekaj dni, ob neugodnem (suhem ali premrzlem) vremenu se lahko tudi prekine.
Med pomembne selitvene poti v Mestni občini Kranj, ki jih prečka cesta, sodita cesta proti Joštu in cesta severno od bobovških jezerc, ki se nadaljuje skozi gozdiček mimo Brda.

 

Na cesti proti Joštu bomo v petek, 5. marca, od 18h do 20.30, letos prvič čez cesto prenašali dvoživke. Na akcijo vabljeni vsi, ki želite pomagati žabicam čez cesto. Vabljeni tudi otroci, ki bodo lahko v živo spoznali dvoživke in za spomin dobili knjižico Žabica je rešena!

Udeležence prosimo, da s seboj prinesejo svetilke (najbolje čelne), oblačilo z odsevnimi trakovi, vedro, s katerim bodo prenašali dvoživke, če želijo, tudi rokavice iz lateksa. Ne pozabite na nepremočljivo obutev in oblačila, saj imajo dvoživke rade dež in jih je takrat največ. V času prenašanja ne pozabite na priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužb in ohranjajte razdaljo ter uporabljajte maske.

 

Tudi v letošnjem letu, kot v preteklih treh, bo v času selitev zaprta cesta severno od bobovških jezerc in skozi gozdiček ob jugozahodnem robu Brda od 19. do 23. ure, kadar bo deževno vreme. Prvi termin zapore bo v petek, 5. 3. 2021.

(Dodatne informacije o pomenu akcije: sonja.rozman@zrsvn.si, 04 20 19 467, 040 264 294)

Sonja Rozman, ZRSVN