Pod finančnim pokroviteljstvom Zavoda RS za varstvo narave in Občine Šoštanj, smo skupaj z jamarji Šaleškega jamarskega kluba »Podlasica« Topolšica očistili brezno Rupa pod Pergovnikom. Odpadki so jamarjem oteževali raziskovanje kraškega podzemlja, hkrati pa je to območje tudi zaledje izvirov in odpadki so predstavljali resno grožnjo pitni vodi.
Brezno se nahaja v naselju Bele Vode, na levem strmem pobočju Ljubije, pod domačijo Pergovnik, po kateri je brezno tudi poimenovano. Sredi suhe skalnate grape je majhna odprtina,  ki predstavlja vhod v enajst metrov globoko brezno. Brezno ima status naravne vrednote državnega pomena.
Jamarji so brezno temeljito raziskali že leta 1973, ponovno pa so si ga ogledali v začetku letošnjega leta. Tokrat jih je namesto jamske svežine pričakal neprijeten zaudarjajoč zrak, ki je prihajal iz vreč s klavniškimi odpadki in mrhovino. V bližnji okolici brezna, pod previsno skalo, so našli tudi večje število plastičnih posod.
Jamarji Šaleškega jamarskega kluba »Podlasica« Topolšica so na Zavod RS za varstvo narave in pristojno občino Šoštanj podali pobudo za odstranitev odpadkov in drugega materiala iz brezna Rupa pod Pergovnikom, ki jih je prepovedano odlagati v naravno okolje. Pobuda je bila sprejeta in akcija je potekala v soboto 17. aprila.
Z akcijo odstranjevanja odpadkov smo v naravi »izbrisali črno točko« in tako sanirali naravno vrednoto. Prav tako je pomembna tudi seznanitev javnosti o pomenu ohranjanja narave in virov pitne vode ter grožnjah, ki jih zanje predstavlja odlaganje odpadkov v naravo.
S finančno podporo iz sklopa naravovarstvenih akcij za sanacijo brezna Rupa pod Pergovnikom, je s strani Zavoda RS za varstvo narave in Občine Šoštanj podana tudi podpora mednarodnim prizadevanjem ob Mednarodnem letu jam in krasa 2021, pod sloganom »raziskujmo, spoznavajmo in varujmo«.
Prav tako je akcija namenjena tudi ozaveščanju javnosti ob dnevu Zemlje, saj je tema letošnjega dne »Obnovimo naš planet«.

Na dogodku smo posneli tudi kratek film: