Dan Zemlje je praznik vseh zemljanov. Vsako leto bolj se zavedamo pomena planeta, ki nam nudi vse. Z novim obdobjem, z življenjem z virusom, ko je človek kot vrsta postal bolj skromen in si prizadeva za preživetje, toliko bolj. Letošnje vodilo, ki ga vsako leto razglasi organizacija EARTHDAY.ORG je »Obnovimo naš planet«. Postavljenih je pet stebrov obnove – sadnja dreves, hrana in okolje, globalno čiščenje Zemlje, klimatska pismenost in globalni izziv za Zemljo.

Letošnji dan Zemlje nas opozarja, da se ne moremo več vrniti v prejšnji način življenja, čeprav se svet ponovno vrne v normalno stanje. Nagovarja nas, da skupaj lahko preprečimo prihajajoče katastrofe podnebnih sprememb in uničenja našega naravnega okolja. Skupaj lahko obnovimo naš planet Zemljo.
Dan Zemlje aktivno obeležuje več kot milijarda ljudi po vsem svetu, tehnologija in s tem povezana globalizacija pa nam omogoča, da vse akcije ali dogodke, ki jih posvetimo dnevu Zemlje, lahko delimo s celim svetom. Ob dnevu Zemlje nagovarjamo ljudi k spremembam vedenja, ki bodo našemu planetu prinesle kvalitetnejše življenje. V zadnjih sto letih smo planet obremenili tako, da so ogroženi vsi naravni procesi. Srečujemo se z izgubo biotske raznovrstnosti, klimatskimi spremembami, vse večjimi vplivi zaradi invazivnih tujerodnih vrst, onesnaženjem tal, voda, oceanov in zraka, s krčenjem gozdov in rodovitnih površin. Potrebne so spremembe. Potrebujemo obnovo planeta.
Čeprav je dan Zemlje tako pomemben praznik in čeprav je Slovenija zelena, se pri nas stanje v naravi slabša, s klimatskimi spremembami in težavami kot v vseh drugih državah. V času pandemije, ko je naše gibanje omejeno, zaznavamo povečan obisk v naravnem okolju. A srečujemo se tudi s tem povezanimi nepravilnostmi – od nelegalnih voženj v naravnem okolju, prevelikega števila obiskovalcev in s tem prevelikega pritiska na nekatera območja, pa do puščanja ali celo odlaganja odpadkov, hrup v mirnih conah, celo krajo zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.
Ne želimo govoriti o krivcih, želimo nagovoriti vse državljane Slovenije, da delajo majhne spremembe pri sovjem vedenju:

  • sadite domorodne vrste zelenja,
  • s sprehoda v naravnem okolju prinesite svoje odpadke in poberite tiste, ki v tja ne sodijo,
  • izobražujte se o prostoživečih rastlinskih in živalskih vrstah območja, ki ga obiskujete,
  • kadar so živali v reproduktivni fazi (ko se »ženijo« ali imajo mladiče), ne hodite na njihove teritorije,
  • ne nabirajte rastlin, posebej ne zavarovanih, pustite jih v naravi,
  • na obisk v naravo pojdite tako spoštljivo in na način kot na obisk prijateljem,
  • udeležite se prostovoljnih akcij z naravovarstveno tematiko.

Zavod RS za varstvo narave je dnevu Zemlje namenil čiščenje brezna Rupa pod Pergovnikom in odstranjevanje odpadkov v biosfernem območju Mura, ob Muri. Nagovarjamo vse, da moramo poskrbeti za naše najvrednejše dele narave, ki so hkrati tudi najbolj ranljivi. Vsak od nas lahko prispeva k izboljšanju razmer v naravi, potrebno je le zavedanje, da prav vsaka naravi in planetu prijazna sprememba našega vedenja, šteje.
Narava ne pozna meja in od nje je človek kot vrsta, odvisen. Vedenje in ukrepanje vsakega posameznika šteje.

Več na spletni strani: https://www.earthday.org/