Zavod RS za varstvo narave organizira spletni dogodek, katerega osrednja tema je obravnava Priporočil za omejevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst (ITV) pri izvajanju gradbenih del in vzdrževanju zelenih površin ob infrastrukturnih objektih. V prilogi je vabilo s programom in podrobnejšimi informacijami.