Na delovnem sestanku sta se v prostorih Zavoda RS za varstvo narave, srečala direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič in gospodarski ataše Ambasade ZDA v Sloveniji Onejin Wu. Direktor, mag. Teo Hrvoje Oršanič je predstavil delo in vlogo zavoda v slovenskem prostoru in poudaril svoj ponos na institucijo, ki je v svojem skoraj dvajsetletnem delovanju na območju Slovenije, znatno prispevala k ohranjeni naravi te države. Zahvala gre odličnim strokovnjakom, ki delo opravljajo s predanostjo in poznavanjem ter spoštovanjem veljavne zakonodaje.
G. Onejin Wu pa je poudaril, da je nad stanjem narave v Sloveniji navdušen in da je bil obisk Zavoda RS za varstvo narave ena njegovih najvišjih prioritet, saj je od naravovarstva in s tem povezanih dovoljenj povezano tako gospodarstvo, kmetijstvo, gozdarstvo, infrastruktura, kot tudi šolstvo in številni posamezni deležniki. Posebej ga je zanimal način umeščanja velikih infrastrukturnih objektov v prostor, sodelovanje s parki, Natura 2000  v Sloveniji in način določanja območij Nature 2000 in preverjanja ugodnega stanja območij ter vpetost zavoda v projekte in finančni mehanizmi, na katere zavod kot vodilni partner ali partner prijavlja oz. sodeluje.
Ameriška ambasada je ponudila možnost štipendij za zaposlene za specifične študije in svoje sodelovanje pri ozaveščanju javnosti o pomenu ohranjene narave, direktor zavoda pa je zagotovil, da bomo v bodoče o dogodkih na terenu obveščali in povabili na teren tudi ameriškega gospodarskega atašeja.