Z naravovarstvenim pohodom in hkrati strokovnimi razlagami je potekala podpora k prizadevanjem za učinkovitejše ohranjanje narave Pohorja ter ustanovitev regijskega parka Pohorje, ki je zaradi naravnih posebnosti in ohranjene narave že določeno kot ekološko pomembno območje, območje Natura 2000, več naravnih vrednot, posamezna manjša območja pa so že zavarovana naravna dediščina in tudi gozdni rezervati.  Kljub temu pa so pritiski na Pohorje, ki uničujejo njegove najpomembnejše naravne bisere, vse večji. Ustanovitev parka bi omogočila celostno upravljanje z območjem in s tem učinkovitejše ohranjanje narave.
Pobudniki in organizatorji naravovarstvenega pohoda Dan za Pohorje so Društvo narava Pohorja in Odbori varstva gorske narave planinskih društev Koroške, Podravja in Savinjske. Zavod RS za varstvo narave, ki je že pripravil strokovne podlage za zavarovanje parka, se je pobudi odzval in direktor mag. Teo Hrvoje Oršanič je povedal: »Zavod RS za varstvo narave podpira ustanovitev regijskega parka Pohorje in bo še naprej sodeloval v vseh postopkih, potrebnih za njegovo ustanovitev:«
Simona Kaligarič, vodja območne enote Maribor pa je dodala: »Pohorje je naravovarstveno izjemno območje. Potrebo po ohranitvi narave in značilnosti ovršja Pohorja so prepoznale občine, ki so podale pobudo za zavarovanje. Na podlagi te pobude lokalnih skupnosti smo pripravili strokovne podlage in jih predali Ministrstvu za okolje in prostor, ki vodi postopek za zavarovanje. Na Pohorju smo v preteklih desetih letih izvajali tudi številne projekte, ki so omogočili boljše stanje za naravo, predvsem pa smo lahko intenzivno sodelovali s prebivalci in z drugimi inštitucijami. Pritiski na to območje so zelo veliki in zavarovanje v obliki parka in upravljanje, ki ga le-ta prinaša, lahko prispeva k boljšemu ohranjanju tega naravovarstveno izjemnega območja.«
Samo zavarovanje vodi Ministrstvo za okolje in prostor ter njihove pristojne službe.
Verjamemo, da bo po pandemiji država Slovenija izbrala trajnostni razvoj, ki bo vsem državljanom omogočal obisk ohranjene narave. Tudi v parkih, kjer upravljavec zagotavlja pravilno upravljanje z območjem.