Orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum) je invazivna tujerodna rastlina, ki izvira iz Zahodne Azije. V Sloveniji ni močno razširjena vrsta, se pa točkovno pojavlja po celotni državi.
Kot pobegla okrasna vrsta z vrtov se uspešno širi  predvsem ob prometni infrastrukturi in vodotokih. Odrasla rastlina je lahko opazna. Markanten izgled ji dajejo listi, ki lahko dosežejo premer več kot en meter, ter višina odrasle rastline, ki je lahko visoka tudi dva do tri metre. Od domorodnega, navadnega dežena, se razlikuje tudi po steblu, saj ga prekrivajo toge bodičke in značilne rdečkaste pike.
Orjaški dežen je na seznamu vrst, za katere po Uredbi (EU) 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst veljajo številne prepovedi, med njimi tudi gojenje, razširjanje in prodaja,  države članice pa so dolžne vzpostaviti sisteme za njihovo obvladovanje ali odstranitev. Ker je v Sloveniji v zgodnji fazi invazije, je cilj naše države njegova popolna odstranitev. Zato je zelo pomembno, da se čim prej odkrijemo vsako novo lokacijo in da se rastlino takoj odstrani, saj je zgodnja odstranitev najenostavnejša.
Pretekli teden smo na območju Nakelske Save odkrili novo lokacijo orjaškega dežena, ki je rastel ob robu gozdne poti v bližini Tržiške Bistrice. Lokacijo smo zabeležili v sistem Invazivke.si, ter po potrditvi določitve takoj odstranili tako, da smo odsekali tudi zgornji del korena in tako preprečili ponovno izraščanje. Delali smo v zaščitnih oblačilih, saj je sok rastline fototoksičen in v stiku s kožo in izpostavljenosti sončni svetlobi pride do hudih kemičnih opeklin.
Orodje smo po končanem delu očistili, saj strupene snovi v soku ostanejo aktivne še približno 24 ur.
Omenjeno lokacijo bomo še vsaj sedem let, kolikor so semena še lahko obstojna, aktivno spremljali.
Kako je orjaški dežen prišel na to lokacijo ne vemo, obstaja pa verjetnost, da se na širšem območju nahaja še kakšna rastlina te vrste.
Vsak, ki bi rastlino odkril, naj morebitno odkritje vnese v sistem Invazvike.si.
Orjaškega dežena nikakor ne odstranjujte sami, saj je nevarna za zdravje ljudi.