Foto: A. Škvarč, Močvirski petoprsnik

Mokrišča so eno od najbolj vrstno bogatih in hkrati tudi eno od najbolj hitro izginjajočih življenjskih okolij, zato izvajamo številne naravovarstvene aktivnosti za njihovo ohranjanje. Zato pripravljamo izobraževanje in ozaveščanje za lokalne prebivalce Medvod, Mengša, Trzina, Vodic in okolice. S pomočjo delavnic na terenu vam bomo mokrišča, njihovo raznolikost in pomen za naravo in človeka, približali. 

V okviru projekta LAS “Zgodbe naših mokrišč” smo pripravili niz terenskih dogodkov, ki jih najdete v  ki so predstavljeni v vabilu in s katerimi vas vabimo k skupnemu raziskovanju raznolikosti in pomena mokrišč.

Delavnice:
RASTLINSTVO MOKRIŠČ

sreda, 2.6.2021 ob 17.00 – dolina Mlake, Medvode
sreda, 9.6.2021 ob 17.00 – dolina Planik, Mengeš
sreda, 23.6.2021 ob 17.00 – dolina Motnice, Trzin

PTICE IN MOKRIŠČA
sobota, 12.6.2021 ob 10.00 – Hraški mlaki, Medvode
sobota, 19.6.2021 ob 10.00 – Hraški mlaki, Medvode
sobota, 3.7.2021 ob 10.00 – Hraški mlaki, Medvode

KAČJI PASTIRJI
sobota, 3.7.2021 ob 10.00 – Phliški (Koseški) bajer, Mengeš/Vodice
sobota, 17.7.2021 ob 10.00 – Frnihtov barjer, Trzin
sobota, 24.7.2021 ob 10.00 – Hraški mlaki, Medvode